• 1.miesto v medzinárodnom finále Woca Bee.

    • V dňoch 28. a 29. novembra naši žiaci súťažil v medzinárodnom finále Woce Bee za účasti 24 tried z 8 krajín /Nemecko, Slovensko, Rakúsko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Chorvátsko, Česko/. Naši žiaci si v tomto historicky prvom veľkom medzinárodnom finále vybojovali úžasné 1.miesto. Ich denný priemer woca pointov predstavoval 29 072 bodov.

     Súťaž prebehla pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     Nesmierne sa tešíme z úspechu našich žiakov, ktorí statočne bojovali!

    • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

    • Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy  na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme k úžasnému výkonu!

     Žiaci sa v aplikácii Woca Bee učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia.

    • Technická olympiáda

    • Okresné kolo

     Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy. 

    • Bubnovačka

    • Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

     ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka.... 

     Žiaci deviateho ročníka potom v triedach odprezentovali prezentácie na témy ako: čo všetko násilie je a čo nie je / nástrahy online sveta a násilie v digitálnom prostredí, kde vyhľadať pomoc / ako zabrániť násiliu /. Žiaci prvého až tretieho ročníka spolu s triednymi pani učiteľkami sledovali videa z Kozmových ciest a primeranou formou s deťmi diskutovali o primeraných témach. 

     Chrániť svoje práva, či práva iných vieme len vtedy, ak ich poznáme. Preto je dôležité, aby všetky deti i všetci dospelí poznali Dohovor o právach dieťaťa. 

    • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    •  

      

     Dňa 15.novembra 2023 sa konalo OK OSJL v ZŠ v Topoľčiankach. Našu školu v ňom reprezentovala Liliana Gašparíková, žiačka 9.triedy. V teste sa jej podarilo získať 23 bodov z možných 25. Následne sa úspešne popasovala s transformáciou textu, s tvorbou rečníckeho prejavu a jeho prezentáciou. Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 5.-6.mieste,keď ju od 1.miesta delilo len 8 bodov.

     Liliane ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • Bubnovačka

    • "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu. 

     November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

     Aj naša škola bude súčasťou desiateho ročníka Slovensko – Českého podujatia. Prineste si čokoľvek s čím a na čo budete bubnovať - napr. plastové fľaše, hrnce, varechy, palice... Fantázií sa medze nekladú. :-)

      

    • Uspeli sme v krajskom kole Jazykového WocaBee šampionátu!

    • Po úžasnom výkone našich žiakov zo 7., 8. a 9. triedy v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu, kde sa na 1.mieste umiestnili žiaci z 9.triedy, pokračoval náš boj vrámci Nitrianskeho kraja. Krajské kolo Woca bee šampionátu sa odohrávalo 6.-10.11.2023. Naše triedy statočne zabojovali a všetky tri triedy postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa odohrá v dňoch 21.-23.11.2023. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 8.triedy, druhí boli žiaci 9.triedy a tretí žiaci 7.triedy. Veríme, že aj tento boj dotiahneme do úspešného konca a vyhráme pre našu školu finančnú odmenu.

     Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Triedy v šampionáte súťažia ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci a slovíčka sa naučia vrátane správnej výslovnosti.Aplikácia WocaBee navyše pracuje s každým žiakom individuálne za pomoci umelej inteligencie a žiaci si ju môžu spustiť na mobile, tablete či počítači.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na:

     www.wocabee.app/sutaz

     Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.Sme veľmi radi, že na našej škole dávame priestor moderným technológiám a učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý žiakov baví a prináša im skutočné výsledky!Držíme im v súťaži palce!

      

      

    • Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční

    • ...taká bola téma tohtoročného Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa konal 23. 10. 2023. V tento deň sme sa v našej škole zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorému sme dali názov Keď zhasne nočná lampa v izbičke. Viedol nás k tomu motív knihy Peter Pan, ktorú sme si vzali ako inšpiráciu k našim aktivitám. Príbeh tohto výnimočného hrdinu sa totiž odvíjal vo výnimočnej Krajine-Nekrajine vo výnimočnom čase nočného snívania. Naši žiaci sa počas čítania i riešenia úloh stretli so súrodeneckou trojicou aj vílou Cililink. Spolu s literárnymi postavami prežívali odlet z detskej izbičky do ostrovnej krajiny, v ktorej bojovali s nebezpečným pirátskym kapitánom Hákom, ale i návrat do náručia čakajúcich rodičov. Po zoznámení sa s knihou od J. M. Barrieho boli vtiahnutí do konkrétnych úloh, vyplývajúcich z textu: „obliekali“ siluetu hlavného hrdinu do listov; priraďovali k stromom ich listy, plody i názvy, spoznali „listové“ zaujímavosti; skladali papierovú loď, čajku i krokodíla; viazali lodné uzly; učili sa základy šermovania; analyzovali charaktery postáv; vlastnosti postáv prekladali do angličtiny; ale i spievali zveršovaný príbeh „chlapca, ktorý nechcel vyrásť“ na melódiu známej piesne Prší, prší. V záverečnej časti školského dňa vyhodnocovali jednotlivé činnosti, pričom si každý účastník našiel zvládnutú úlohu, v ktorej sa cítil výnimočný. 

    • Milión detí sa modlí ruženec

    • Dňa 18. 10. slávime sviatok sv. Lukáša, evanjelistu, ktorý sa pri písaní evanjelia zameral na detstvo Pána Ježiša a jeho vzťah k svojej matke Panne Márii. Práve preto sa v tento istý deň v celom svete uskutočňovala modlitbová kampaň, počas ktorej sa deti modlili ruženec, aby tak spoločne prosili za pokoj a jednotu v rodinách, medzi národmi a na celom svete. Aj v našej škole sme sa k tejto aktivite pripojili a aj touto duchovnou činnosťou sme sa pridali k tvorbe trvalého mieru. Podporili sme slová pátra Pia, ktorý povedal: "Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení."  

   • Medzinárodný deň stromov
    • Medzinárodný deň stromov

    • Význam stromov pre život na našej planéte je obrovský. Práve pre ich dôležitosť v prírode  si ich pripomíname každoročne 20. októbra. Naša škola si tento významný sviatok pripomenula besedou s p. RNDr. Mariánom Valentom, predsedom Stráže prírody okresu Zlaté Moravce. Porozprával žiakom nielen o stromoch a ich význame, ale aj o zvieratách v lese, napodobňoval zvuky vtákov a hlavne  zdôraznil dôležitosť ochrany prírody. Platí pravidlo, že „planétu si požičiavame od našich detí“ a preto by sme im ju nemali vrátiť zničenú.  Na záver odpovedal na  všetky zvedavé otázky, ktoré mu kládli žiaci.

   • Včelárstvo - biológia 6.r.
    • Včelárstvo - biológia 6.r.

    • Po stopách  neuveriteľne užitočného hmyzu včiel sa vydali žiaci 6. ročníka na bicykloch. V Topoľčiankach nám p. Srnka  porozprával a poukazoval základné včelie náradie, oboznámil nás so stavbou včelieho úľa, zahrali sme sa na včielky robotnice a zberali peľ z pripravených kvetov. Našu exkurziu  sme ukončili ochutnávkou medu. Zo získaných poznatkov o včelách sa žiakom podarilo vytvoriť pekné projekty.

    • Súťažíme s Woca Bee!

    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     Naša škola sa zapojila do piateho ročníka inovatívnej súťaže pre školy s názvom Jazykový WocaBee šampionát.Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee (čít. "vokebí").

     Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia.Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci a slovíčka sa naučia vrátane správnej výslovnosti.Aplikácia navyše pracuje s každým žiakom individuálne za pomoci umelej inteligencie a žiaci si ju môžu spustiť na mobile, tablete či počítači.

     Triedy aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny nielen pre seba,ale aj pre vyučujúcich a pre našu školu.Súťažíme aj o príspevok na modernizáciu škôl v hodnote 6 000 €.Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na:

     www.wocabee.app/sutaz

     Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.Sme veľmi radi, že na našej škole dávame priestor moderným technológiám a učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý žiakov baví a prináša im skutočné výsledky!Držíme im v súťaži palce!

   • Deň jablka
    • Deň jablka

    • Deň pôvodných odrôd jabĺk (21. 10.) je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo.

     Okrem rôznych odrôd sme na chodbe našej školy spoznali aj najväčšie, najmenšie a najzaujímavejšie jablko. Súťažné jablká mohli žiaci zo svojích záhrad nosiť celý týždeň. Najväčšie jablko priniesol Miško Pecho z piatej triedy. Jeho jabĺčko vážilo 377 gramov. Pravým opakom bolo len 2 gramy vážiace jablko, ktoré priniesol Erik Ivanička zo siedmej triedy. Najzaujímavejšie jablko, podľa poroty učiteľov, priniesla Lilien Zacharová z tretej triedy. Zaujalo svojim zaujímavým sfarbením.  

     Jablko si smelo doprajte každý deň. Váš organizmus obohatíte o vyše 30 druhov minerálnych látok. Bohaté sú najmä na draslík, horčík, fosfor, vápnik, železo a mangán. Keďže v jednom veľkom jablku je až päť gramov vlákniny, potešíte aj vaše trávenie.

   • Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy štúrovských básnikov
    • Regionálna súťaž v prednese poézie a prózy štúrovských básnikov

    • Dňa 18. 10. 2023 sa v priestoroch Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach konal 5. ročník regionálnej súťaže v prednese poézie a prózy štúrovských básnikov. Našu školu v nej reprezentovala žiačka 9. ročníka Zuzana Garajová s básňou J. Botta Husiarka. Aj keď sa jej nepodarilo umiestniť sa na stupni víťazov,  jej výkon bol dôstojným zavŕšením prvej kategórie  - súťažiacich žiakov do 15 rokov. 

   • Jesenné aranžovanie
    • Jesenné aranžovanie

    • Dňa 17. októbra 2023 sa v našej škole uskutočnila súťaž v jesennom aranžovaní. Utorkové popoludnie sa interiér ZŠ zmenil na jednu veľkú tvorivú dielňu. Žiaci z prineseného rôznorodého materiálu, ktorý im poskytla záhrada a les, tvorili rôzne druhy zvieratiek, z jesennej úrody aranžovali zeleninové košíky, strašidielka, panáčikov, záhrady a lúky, tekvice premieňali na nevesty, šerifov, pirátske lode, chalúpky, trpasličie krajiny, nezabudli ani na aktuálnu pani Jeseň, či hríby z našich lesov.

     Do súťaže sa zapojilo 43 žiakov. Tvorili samostatne i v skupinkách.

     Prvú kategóriu tvorili žiaci 1. ročníka, druhú žiaci 2., 3. a 4. ročníka, tretiu žiaci 5., 6. a 7. ročníka a poslednú štvrtú  kategóriu tvorili skupinové práce.

     Keďže všetky vytvorené dielka boli naozaj zaujímavé a plné fantázie, porota zložená z pedagógov mala neľahkú úlohu vyhodnotiť zhotovené práce. Napokon ich vyhodnotila nasledovne:

     I. kategória

     1. miesto - Agáta Šlosiarová - Ježko v úkryte

     2. miesto - Lukáš Dlhý - Krab

     3. miesto - Nela Kukučková - Eliška Strašiaca                                             

     II.  kategória  

     1. miesto - Ema Lieskovská (2. ročník) - Ježko Bežko

     2. miesto - Ivo Rubaninský (3. ročník) - Bedľa jedlá

     3. miesto - Monika Ondrejmišková (2. ročník) - Sovičky Juro a Bibi

                         Filip Fides (4. ročník) - Jesenný košík z našej záhrady

     III. kategória

     1. miesto - Simona Šabová (6. ročník) - Lesní škriatkovia

     2. miesto - Dorota Kukučková (5. ročník) - Tekvicová nevesta a jej hostia

     3. miesto - Hana Rubaninská (6. ročník) - Pani Jeseň

     Skupinové práce 

     1. miesto - Karin Hlavatá, Andrea Solárová (8. ročník) - Trpasličia krajina

     2. miesto - Eliška Rybanská, Diana Kováčová (5. ročník), Ema Rybanská (7. ročník) - Chalúpka uprostred lesa

     3. miesto - Sofia Benčeková (3. ročník), Tamara Ondrejmišková (4. ročník) - Kráľ lesa a jeho tvory

     Výhercom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za kreatívne nápady.

   • Svetový deň zdravej výživy
    • Svetový deň zdravej výživy

    • V deň, kedy si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, sme v našej škole absolvovali rôzne aktivity zamerané na oboznamovanie sa s princípmi zdravého stravovania. 

     Žiaci našej školy si vyrábali vlastné potravinové pyramídy, taniere zdravia, pokúšali sa vytvoriť fotokoláže na túto tému a iné. 

     Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia.

     Svetový deň zdravej výživy si pripomíname od roku 1981, v tento deň v roku 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravín v niektorých rozvojových zemiach.

   • Kreatívna palacinka
    • Kreatívna palacinka

    • Dňa 6. 10. 2023 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Zlatých Moravciach uskutočnila súťaž o najkreatívnejšiu a najchutnejšiu palacinku. Táto súťaž je zameraná na ukážku noviniek v modernej gastronómii, ale aj na osvetu v oblasti zdravej výživy.             

     Súťažilo 16 družstiev zo základných škôl Zlatých Moraviec a okolia. Žiaci si vyskúšali svoje zručnosti v ozdobovaní palaciniek. Snažili sa porotu zaujať nielen výzorom palaciniek, ale hlavne chuťou.

     Našu školu v tejto súťaži reprezentovali štyri žiačky 9. roč. – Laura Kováčová, Zuzana Garajová, Simona Šípošová, Adela Minárová. V silnej konkurencii neobsadili prvé miesta, ale palacinky vyzdobili krásne. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     Súčasťou tejto udalosti bola aj ukážka prípravy zdravých lievancov  šéfkuchárom Danielom Melicherikom, ktorý je predsedom Bratislavského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

   • Futbalový turnaj o pohár starostu obce Obyce
    • Futbalový turnaj o pohár starostu obce Obyce

    • 6. ročník

     Dňa 6. 10. 2023 sa v areáli našej školy uskutočnil futbalový turnaj. V krásnom slnečnom počasí sme privítali žiakov zo Základnej školy v Topoľčiankach a zo Základnej školy Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch. Zápasy sme odohrali pod vedením profesionálnej rozhodkyne pani Michaely Mikušovej.

     V duchu fair play sa na 3. mieste umiestnili žiaci našej školy v zložení Adrián Minár, Tomáš Ondrejmiška, Samuel Hutka, Erik Ivanička, Timotej Karvay, Matúš Solčiansky, Adrian Minár, Samuel Klikáč a Richard Krajmer. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Topoľčianky. Víťazom šiesteho ročníka sa stala Základná škola zo Žitavian.

     Tešíme sa, že sme sa opäť stretli s kamarátmi z nášho regiónu a užili si krásne slnečné športové dopoludnie. 

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje