• Prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka
    • Prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka

    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od pondelka 19. 04. 2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní.

     Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh.

     Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov, ktorých rodičia prihlásia do piatka (16. 04. 2021) do 14.00 hod. na tel. č. 0915 731 084 alebo e-mailom sj.obyce@gmail.com

     Bližšie informácie o organizácii vyučovania zverejníme v piatok.

   • Okresné kolo matematickej olympiády
    • Okresné kolo matematickej olympiády

    • Dňa 31.03.2021 sa konalo okresné kolo MO. V kategórii Z6, teda pre žiakov 6. roč., sa zúčastnili dve žiačky našej školy - Liliana Gašparíková a Karolína Pavlovičová. Dosiahli pekný výsledok - stali sa úspešnými riešiteľmi a spolu ešte s dvomi ďalšími súťažiacimi, s rovnakým počtom bodov, obsadili 3. až 6. miesto. Gratulujeme.

   • EXPERT geniality show
    • EXPERT geniality show

    • Žiaci 5. - 9. ročníka sa môžu prihlásiť do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show, ktorá sa uskutoční 13. - 14. mája 2021. Štartovné je 4 €. Prihlásiť sa môžeš do 9. 4. 2021 cez EduPage.

   • Dištančné vyučovanie pre žiakov 2. ročníka
    • Dištančné vyučovanie pre žiakov 2. ročníka

    • Na základe odporúčania RÚVZ z dôvodu potreby zabezpečenia preventívnych protiepidemických opatrení na zabránenie vzniku a šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom Vám oznamujeme, že pre žiakov 2. ročníka je v dňoch 18. 3. a 19. 3. 2021 prerušený výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou a v týchto dňoch budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Žiaci 2. ročníka sú odhlásení zo stravovania.

     O obnovení prezenčného vyučovania Vás budeme informovať.

     Ďakujeme za pochopenie.

    • Deň Zeme

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme.

     Krásne fotokoláže vytvorili žiaci siedmeho ročníka počas dištančného vzdelávania na hodine Informatiky.

   • Matematický klokan
    • Matematický klokan

    • Aj tento školský rok sa môžeš prihlásiť do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaž sa uskutoční v týždni od 19. 4. do 23. 4. 2021. V prípade, že budú školy otvorené, bude sa súťažiť v škole. V prípade zatvorených škôl súťaž prebehne online. Súťažiť môžu žiaci 1. - 9. ročníka. Štartovné je vo všetkých súťažných kategóriách 4 € na žiaka. Prihlásiť sa môžeš do 18. 4. 2021 cez EduPage.

   • Hra QUANTO
    • Hra QUANTO

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

     Do školy sme kúpili 3 hry QUANTO z Kauflandu. Ak by ste doma mali navyše hracie políčka, ktoré nevyužijete, budeme vďační, keď nám ich podarujete. ĎAKUJEME!

   • Návrat do škôl od 8. 3. 2021
    • Návrat do škôl od 8. 3. 2021

    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu prechádzame od 08. 03. 2021 z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu vzdelávania na 1. stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

     Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdí túto skutočnosť alebo platnú výnimku z testovania. Ak nemáte možnosť si tlačivo vytlačiť, vyplníte ho v pondelok ráno pred vstupom dieťaťa do školy. Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj cez EduPage.

     Čestné vyhlásenie A vypĺňajú rodičia, ktorí nevedia zabezpečiť podmienky na dištančné vzdelávanie a čestné vyhlásenie C vypĺňajú rodičia, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.

     Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vzdelávanie, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh.

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín, ktorý bol platný aj pred vianočnými prázdninami.

     Prihlásení žiaci do ŠKD budú spojení v jednej skupine. ŠKD je v prevádzke do 15:30 hod. Rodič si dieťa vyzdvihne z ŠKD zazvonením na zvonček pri bočnom vchode (oproti triede ŠKD).

     Stravovanie je zabezpečené pre žiakov, ktorých rodičia prihlásili v dotazníku cez EduPage. Do jedálne je prísny zákaz vstupu rodičom a iným nestravujúcim sa osobám.

     Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na stravovanie a do ŠKD, odchádzajú po skončení vyučovania domov.

     Žiaci 2. stupňa sa naďalej vzdelávajú dištančne.

     Cestne_vyhlasenie_A.docx

     Cestne_vyhlasenie_C.docx​​​​​​​

   • Valentín u nás doma
    • Valentín u nás doma

    • Sme pyšní na žiakov našej školy, ktorí svoju šikovnosť využívajú počas dištančného vzdelávania a rozvíjajú svoje zručnosti pri plnení úloh z predmetu technika. 

      

      

      

   • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

    • Dňa 11.2.2021 sa konalo OK DO. Súťaž prebiehala online a našu školu v nej reprezentovali Liliana Gašparíková a Karolína Pavlovičová, žiačky 6.ročníka. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Podarilo sa im dosiahnuť úspešnosť nad 80%. K výbornému výsledku im blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

   • Biologická olympiáda kategória C
    • Biologická olympiáda kategória C

    • V pondelok 8.2.2021 sa konalo online formou okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Zúčastnili sa ho 2 žiačky našej školy:

     Dominika Marečeková - 8.ročník - úspešná riešiteľka okresného kola  získala 5.miesto

     Nina Juríková - 9. ročník - úspešná riešiteľka okresného kola získala 6.miesto

     Blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda

    • V piatok 5.2.2021 sa konalo online okresné kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka a víťazka školského kola  Liliana Gašparíková zo 6. ročníka. Súťažila v kategórii žiakov 6.- 7. ročníka a stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola. Blahoželáme!

   • 2% z dane
    • 2% z dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy!

     Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% z dane. Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

     Oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. ĎAKUJEME!

     https://zsobyce.edupage.org/percenta2/

   • Dôležitý oznam
    • Dôležitý oznam

    • Vážení rodičia,

     vo večerných hodinách 5. 2. 2021 sa minister zdravotníctva vyjadril, že školy v čiernej zóne zostávajú zatvorené. Okres Zlaté Moravce sa nachádza v IV. stupni ohrozenia, čiže v čiernej zóne, takže aj našej školy sa týka táto informácia. Od 8. 2. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pre všetkých žiakov. O ďalších zmenách Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie.

   • Návrat do škôl od 8. 2. 2021
    • Návrat do škôl od 8. 2. 2021

    • Vážení rodičia,

     podľa informácií ministerstva školstva sa od 8. februára 2021 majú otvoriť školy pre žiakov 1. - 4. ročníka. Zatiaľ nemáme žiadne písomné rozhodnutie ministra školstva o tom, že sa školy otvárajú, všetky informácie boli prezentované iba v médiách. Prosíme Vás, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy. Ďakujeme za porozumenie a Vašu trpezlivosť.

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje