Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia,

prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa na zápis do 1. ročníka.  Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.

Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku doma, môžete tak spraviť počas zápisu v škole dňa 30. apríla 2021 od 11.00 hod. do 15.00 hod. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: