Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Horváth Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 92
Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacon procese 6
Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl - frekventanti 14
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Vladimíra Dubcová Využívanie IKT v práci učiteľa 15 40
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Martina Blažeková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 64
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy 6
Ing. Martina Drienovská Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 65
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Miroslava Miklová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 60
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiálu 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr. Martina Pavková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Mgr. Katarína Pechová Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15 30
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v školách 15
Mgr. Beáta Strákošová Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15 55
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25


© aScAgenda 2022.0.1307 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.11.2021