Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
 • Vianočné prianie
 • Vianočné prázdniny
 • Geografická olympiáda - školské kolo

  24. novembra 2021sa konalo školské kolo  geografickej olympiády pre žiakov 5. – 9. ročníka. 

  V kategórii G súťažili 2 žiaci  Dominika Marečeková (9.roč.) a Jakub Csajka (8.roč.), obaja boli  úspešní riešitelia a postupujú do okresného kola.

  V kategórii F si zmeralo sily 6 žiačok zo 7. ročníka - Liliana Gašparíková, Adela Minárová, Laura Kováčová, Kristína Ďurišová, Liliana Ciroková, Zuzana Garajová. 1. miesto získala Liliana Gašparíková, 2. miesto Laura Kováčová a 3. miesto Zuzana Gašparíková a budú nás reprezentovať v okresnom kole. 

   

 • Medzinárodná výmena vianočných pohľadníc

  V mesiaci december sa žiaci 4. až 9. ročníka zúčastnili medzinárodného eTwinningového projektu Exchanging christmas cards. Žiaci vyrábali vianočné pohľadnice, ktoré putovali do rôznych krajín ako: Poľsko, Česko, Ukrajina, Rumunsko, Španielsko, Slovinsko, Francúzsko, Grécko, Turecko, Kanárske ostrovy...  Súčasťou pohľadnice bol krátky text v anglickom jazyku, v ktorom žiaci napísali ako oslavujú Vianoce, pridali krátky vinš a milú kresbu. Samozrejme, za krátky čas sme sa aj my dočkali pohľadníc od našich zahraničných partnerov. Vinše, kresby a krátke priania v ich jazyku aj v angličtine nás veľmi potešili a utvrdili nás v tom, že aj v týchto ťažkých časoch aké práve prežívame, sa dokážu deti z rôznych kútov sveta spojiť v dobrote a prejaviť si navzájom podporu. Tento projekt nekončí, po novom roku nás čaká on-line stretnutie na tému Christmas- Vianoce.

 • Dištančné vzdelávanie od 09. 12. 2021 pre žiakov 2. stupňa ZŠ

  Na základe vyhlášky č. 289 RÚVZ v Nitre sa od 09. 12. 2021 prerušuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa základných škôl v okrese Zlaté Moravce. Z uvedeného dôvodu sa budú žiaci 2. stupňa vzdelávať dištančne. Žiaci 5. – 9. ročníka sú odhlásení zo stravovania.

  Žiaci 1. stupňa zostávajú na prezenčnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu hodín. ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke do 15:15 hod.

 • Krúžková činnosť

  Krúžková činnosť je od 25. 11. 2021 až do odvolania zrušená. 

  Ďakujeme za pochopenie. 

 • Povinnosť nosiť rúško od 25. 11. 2021

  V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25. 11. 2021 zavádza povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Žiaci nosia rúško po celý čas zdržiavania sa v priestoroch školy. Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok. Ďakujeme.

 • Domáca karanténa pre žiakov 9. ročníka

  Na základe rozhodnutia RÚVZ v Nitre sa od 19. 11. 2021 do 26. 11. 2021 prerušuje prezenčný výchovno-vzdelávací proces v 9. ročníku z dôvodu karanténneho opatrenia kvôli potvrdenému výskytu COVID-19. Žiaci 9. ročníka prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania.

 • Ponožkový október

  V rámci projektu PONOŽKOVÝ OKTÓBER sa nám spoločne podarilo vyzbierať 104 párov ponožiek, ktoré sme odovzdali Diecéznej charite v Nitre. 

  Všetkým darcom z celého srdca ĎAKUJEME. 

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Aktivity k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa uskutočňovali 25. 10. 2021 (pondelok) vo všetkých deviatich triedach pod vedením triednych učiteľov. V každej triede sa činnosti začali Zlatým kľúčom od Pavla Dobšinského – z čítania/počúvania rozprávky sa so žiakmi vyvodil hlavný motív dňa – „kľúč“. Tento pojem sa im potom v rôznych obmenách objavoval v nadväzujúcich úlohách. V zadaní s názvom „Kľúčové posolstvo“ odhaľovali hlavnú myšlienku rozprávky. O hlavnej myšlienke potom viedli krátku diskusiu. Po nej nasledovala úloha zameraná na čítanie/počúvanie s porozumením. V nej žiaci odhaľovali pravdivé výroky zo 48 očíslovaných viet. Odmenou/kľúčom im bol výsledok – v tabuľke po správnom určení pravdivých viet im vznikol „obrázok“ s písmenami „OK“. Keďže v rozprávke sa dvaja bratia v každom hostinci občerstvovali vyberanými jedlami, ďalšie zadanie malo názov „Kľúčové chute“. Jednotlivci si lámali svoje jazýčky vyslovovaním skomolených pomenovaní jedál a nápojov, zvyšní žiaci sa snažili zvláštnu reč sluchom rozlúštiť. Najmúdrejší brat zachránil svojich súrodencov v rozprávke pomocou „zlatého kľúča“. V ďalšej úlohe s názvom „Kľúčové hádanky“ vytvárali starší žiaci vlastné hádanky na rozličné druhy kľúčov – autokľúč, vidlicový kľúč, usb kľúč, fab kľúč, husľový kľúč. Mladší žiaci potom hádali, o ktorý druh kľúča v hádankách ide. Zadanie s názvom „Kľúč od srdca“ sa využilo na to, aby si ozdobenými kľúčmi vystrihnutými z papiera alebo zavesenými na šnúrke vzájomným obdarovaním žiaci vyjadrili priateľstvo a ocenenie. V zadaní s pomenovaním „Kľúčové knihy“ žiaci hádali názov knihy pomocou ilustrácie na obale. V poslednej činnosti sa venovali zašifrovaným rozprávkam v podobe emotikonov – žiaci mali pomocou nich odhaliť, o ktorú rozprávku ide. Vyučujúci tvorivo dopĺňali aj ďalšie zadania – žiaci vytvárali pojmovú mapu k slovu „kľúč“ pomocou brainstormingu, hrali Bingo, súťažili o najväčší počet rozprávok, ktoré vo filmovej či knižnej podobe poznajú, prípadne skúšali čo najväčší počet slov z prečítaného textu preložiť do cudzieho jazyka. Okrem toho sa malí prváci prvý raz zoznámili so školskou knižnicou.

 • Záložka do knihy spája školy

  V školskom roku 2021/2022 opäť Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc česko – slovenský projekt Záložka do knihy spája školy. Tento rok nám bola pridelená ZŠ v Polešoviciach v Českej republike, s ktorou sme nadviazali partnerstvo. Do projektu sa zapojilo všetkých 94 žiakov. Záložky  so zanietením vytvárali deti  spolu s pani učiteľkami na hodinách výtvarnej výchovy, technickej výchovy, pracovnom vyučovaní. A aj deti v ŠKD pod vedením pani vychovávateľky vytvorili originálne záložky. Partnerskej škole sme odoslali záložky, ktoré boli zhotovené rôznymi technikami. Veríme, že záložky potešia deti v Polešoviciach a budú ich sprevádzať nielen pri učení, ale aj pri čítaní zaujímavých kníh.

 • Deň jablka

  Medzinárodný deň jablka si každoročne pripomíname 21. októbra. Tento rok mal v našej škole podobu pátracej akcie. Hľadali sme najväčšie, najmenšie, najčervenšie, najzelenšie a najžltšie jablko. Žiaci postupne prinášali rôzne druhy jabĺk do všetkých kategórií. Štvrtáci na hodine matematiky precízne vážili jablká zapojené do pátrania po najmenšom a najväčšom jablku. Pedagogická porota hodnotila farebné kategórie jabĺk, čo bola zložitejšia úloha. A tu sú výsledky pátrania:

  Najmenšie jablko sa podarilo nájsť Eme Ivaničkovej a vážilo len 2 g. Najväčšie jablko, vážiace 349 g, priniesla Andrea Solárová. Najzelenšie jablko našiel Ivo Rubaninský, najžltšie Erik Ivanička a najčervenšie jablká boli dve, jedno priniesla Nerka Valašiková a druhé Simona Šabová.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do akcie. Spoločne sme si pripomenuli význam zdravej výživy pre náš organizmus.

 • Jesenné aranžovanie

  V týždni od 11. do 15. októbra 2021 všetci žiaci našej školy na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky aranžovali z materiálu, ktorý im poskytla jesenná príroda. A tak interiér našej školy zdobili tekvičky, košíky plné ovocia a zeleniny, panáčikovia z gaštanov, zeleninové či ovocné zvieratká. Celá výstavka prác žiarila jesennými farbami. Práce žiakov boli rozdelené do kategórií podľa veku. Porota stála pred neľahkou úlohou - vybrať tie naj...

  V I. kategórii (1. a 2. ročník) získal 1. miesto Filip Fides. Svoje práce pomenoval Ježko v lese a Labuť na jazere. Na 2. mieste sa umiestnil Ivo Rubaninský s prácou Sova a svrček. 3. miesto získal Jakub Krajčovič s prácou Jesenná záhrada.

  V II. kategórii (3. a 4. ročník) sa porote najviac páčila práca Čarovný les. Andrej Csajka tak získal 1. miesto. 2. miesto patrilo Diane Kováčovej a jej práci Hotel duchov. 3. miesto získal Michal Pecho s prácou Jabĺčkový svet. V tejto kategórii porota ocenila aj prácu dvojice - Hany Rubaninskej a Simony Šabovej. Vytvorili Jesenné srdce.

  V III. kategórii (5. a 6. ročník) sa z 1. miesta teší Zara Drexlerová a jej Spiaca líška. 2. miesto patrí Kristiánovi Mikušovi a jeho Lesnému pávovi. 3. miesto získala Viktória Benčeková s prácou Tekvicová čarodejnica. Aj v tejto kategórii porota odmenila skupinovú prácu - Baklažány v svadobnej akcii. Na jej zhotovení sa podieľala trojica dievčat Karin Hlavatá, Ruth Drinková a Andrea Solárová.

  Vo IV. kategórii (7. - 9. ročník) získal 1. miesto Ježko v lese, ktorého vytvorila Natália Chladná. 2. miesto patrí Zuzane Garajovej a jej Veveričke Evičke. A 3. miesto získala Tekvica Dominiky Marečekovej. V tejto kategórii bola odmenená aj práca dvojice - Liliany Gašparíkovej a Adriána Minára, ktorí spoločne zhotovili Vázu pre Alfréda.

  Aj napriek tomu, že sa táto súťaž opakuje každoročne, teší nás, že naši žiaci dokážu stále prekvapiť novými nápadmi.

 • Ponožkový október

  Naša škola sa zapojila do projektu PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

  Cieľom projektu je vyzbierať ponožky pre ľudí, ktorí sú bez domova.

  Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste NOVÉ ponožky a vhoďte ich do pripravenej škatule na chodbe našej školy.

  Ponožky môžete priniesť do 27. októbra 2021.

  Po ukončení kampane spočítame koľko párov sa vyzbieralo a v spoupráci s OZ Podaj ďalej ponožky odovzdáme ľuďom bez domova.

  Všetkým darcom vopred veľmi pekne ďakujeme.

 • Vedecký kuriér - fyzika a biológia

  V septembri sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. Celý festival prebiehal kvôli pandémii v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o rôzne aktivity na školách. Naša škola obdržala vedecký box fyzika a biológia.  Žiaci 7. triedy si mohli vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané najmä na  hustotu kvapalín a žiaci 8. triedy si vyskúšali kultivovať baktérie použitím živnej pôdy. 

 • Pátraj s nami
 • Plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 8. septembra 2021 o 16.00 hod. v areáli ZŠ Obyce. V prípade priaznivého počasia bude RZ realizované vonku. Účasť rodičov je nutná.

  Prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. (rúško)

 • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 2. 9. 2021

  2. 9. 2021 – Otvorenie školského roka 2021/2022

  • 8:00 hod. – svätá omša v kostole
  • Po svätej omši (cca o 9:00 hod.) slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.
  • Do školy vstupuje iba žiak. Prvý školský deň výnimku tvoria zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka. Pred vstupom do školy musia vyplniť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.
  • Pri vstupe do školy si musia všetky osoby vydezinfikovať ruky.
  • Osoby vstupujúce do budovy školy sú povinné mať rúško.
  • Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť svojmu dieťaťu dve rúška (jedno rezervné).
  • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Prosíme Vás o vyplnenie cez rodičovské konto na EduPage. Po prihlásení vyberiete možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, kliknete na červené plus, vyberiete si Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dátum a uložíte. Je to veľmi jednoduché a rýchle. Nemusíte nič tlačiť a vypisovať ručne. Ak nemáte možnosť vyplniť tlačivo cez EduPage, žiak donesie vyplnené, vytlačené a podpísané tlačivo 2. 9. 2021 do školy a odovzdá ho triednemu učiteľovi.
  • V priestoroch základnej školy je potrebné dodržiavať minimalizovanie zhromažďovania osôb.
  • Obed v tento deň nie je pre žiakov zabezpečený a ŠKD nie je v prevádzke.
  • Ak máte možnosť vytlačiť si prihlášku na stravovanie, môže ju žiak doniesť vyplnenú už 2. 9. 2021. Ak nie, vytlačenú prihlášku rozdáme žiakom prvý školský deň a donesú ju vyplnenú najneskôr 6. 9. 2021.

   3. 9. 2021

  • Budova školy sa bude otvárať o 7:30 hod.
  • Žiak je povinný nosiť rúško a mať jedno rezervné.
  • Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.
  • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny – do 10.30 hod.
  • Žiaci 2. – 9. ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny (do 11:25 hod.) – školský poriadok, odovzdávanie učebníc žiakom.
  • Pokyny na ďalšie dni dostanú žiaci od triedneho učiteľa.

  Školský klub detí je v prevádzke od 3. 9. 2021.

  • Z ŠKD si rodič dieťa vyzdvihne zazvonením na zvonček pri bočnom vchode (oproti triede ŠKD).
  • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
  • V prípade zmeny usmernení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavného hygienika ÚVZ sa pokyny budú meniť. 

  Antigénové samotesty sme zatiaľ nedostali. Keď nám ich ministerstvo pošle, budeme Vás informovať.


  V prípade otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na e-mail obycezs@gmail.com.


  Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx

  Potvrdenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

  Prihlaska_na_stravovanie.docx​​​​​​​

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2021/2022
 • Zoznam pomôcok - šk. r. 2021/2022
strana: