Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Jozef Horváth JH Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Vladimíra Dubcová VD Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.
Zástupca v triede: I.
 
 
Mgr. Martina Blažeková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
Zástupca v triede: III.
 
 
Ing. Martina Drienovská MD Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
Zástupca v triede: VII.
 
 
Mgr. Renáta Drinková RD Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Monika Horváthová MH Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.
Zástupca v triede: V.
 
 
Mgr. Miroslava Miklová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
Zástupca v triede: VIII.
 
 
Mgr. Lenka Obročníková LO Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Pavková MP Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Zástupca v triede: VI.
 
 
Mgr. Katarína Pechová KP Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
Zástupca v triede: IX.
 
 
Mgr. Andrea Pinterová AP Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
Zástupca v triede: II.
 
 
Mgr. Beáta Strákošová BS Rozvrh
Triedna učiteľka: II.
Zástupca v triede: IV.
 
 
PaedDr. Ján Szoboňa JS Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2022.0.1307 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.11.2021

Voľné miesta na našej škole