• Čo vieš o hviezdach - okresné kolo
    • Čo vieš o hviezdach - okresné kolo

    • Mladí nadšenci astronómie z okresu Zlaté Moravce sa  stretli v stredu 1. marca v CVČ v Zlatých Moravciach, aby si preverili svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii. Našu školu reprezentovala Liliana Gašparíková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 31.3. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.  žiačka sa stala úspešnou riešiteľkou krajského kola geografickej olympiády.  

      

    • Kaufland súťaž

    • Milí rodičia, žiaci, kamaráti, známi!

     Pomôžte našej škole ZŠ Obyce vyhrať zaujímavé ceny od Kauflandu.

     Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vyhrať poukážku na nákup altánku, interaktívnu tabuľu alebo záhradné stoly s lavicami. Stačí nakupovať v Kauflande a zbierať balíčky nálepiek EKOBÚK. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. marca do 26. apríla 2023 zabojovať za našu školu na stránke https://ekobuk.sk/sutaz/hlasovanie/obyce/

     Ďakujeme za každý hlas!

     Kód, ktorý bude v balíčku, zaregistrujte na stránke alebo nám ich môžete doniesť do školy, vhodiť do poštovej schránky na budove školy, príp. poslať odfotený cez správu alebo e-mailom (obycezs@gmail.com) a my ho zaregistrujeme.

     ĎAKUJEME!

   • Lyžiarsky výcvik
    • Lyžiarsky výcvik

    • V týždni od 13. do 17. februára 2023 24 žiakov 5., 6. a 7. ročníka absolvovalo lyžiarsky výcvik v stredisku SKI Drozdovo. Deti mali počasie ako na objednávku, ideálne podmienky a svah ako pre pretekárov. Podľa úrovne lyžovania boli žiaci rozdelení do 2 družstiev. Tí pokročilí každý deň usilovne trénovali,  zdokonaľovali  si techniku  lyžovania, zlepšovali svoje výkony. Počiatočný strach začiatočníkov zo svahu, z brzdenia, oblúkov a jazdy na vleku vystriedala radosť z pohybu na lyžiach. No a navyše, v príjemnej atmosfére týchto dní naplnenej množstvom úsmevných situácií vznikali medzi deťmi nové kamarátstva. V piatok našli v sebe všetci odvahu postaviť sa na štart pretekárskej dráhy. A ako lyžiarska súťaž skončila?

     V kategórii pokročilých lyžiarov zvíťazila Hana Rubaninská,

     na 2. mieste skončila Veronika Minárová

     a z 3. miesta sa tešila Viktória Benčeková.

      

     V kategórii lyžiarov – začiatočníkov si diplom

     za 1. miesto domov odniesol Richard Krajmer,

     na 2. mieste sa umiestnil Timotej Karvay

     a na 3. mieste Andrej Csajka.

     Víťazom blahoželáme.

     Pani učiteľky s inštruktorkou Monikou boli právom hrdé na to, čo naši lyžiari na trati predviedli. Radosť bolo na nich pozerať!

     Veríme, že veselé a príjemné spomienky na lyžovačku na Drozdove budú v pamäti našich už lyžiarov dlho rezonovať.

   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • Víťazi školského kola BIOLOGICKEJ olympiády  - Liliana Gašparíková a Laura Kováčová, žiačky 8. ročníka, boli reprezentovať našu školu 14. februára 2023 v okresnom kole, ktoré sa konalo v ZŠ Tesárske Mlyňany. Súťažili v kategórii C pre  žiakov 8. a 9. ročníka v teoreticko-praktickej časti. V praktickej časti izolovali DNA banánu a v teoretickej časti sa popasovali s náročnými úlohami z botaniky, zoológie, genetiky aj geológie. A opäľ sa prebojovali na popredné miesta.

     Najväčší triumf dosiahla Liliana Gašparíková, ktorá sa   z 15 žiakov  umiestnila na krásnom 1. mieste a postúpila do krajského kola. Laura Kováčová sa umiestnila na peknom 5. mieste.  

     Našim žiačkam  srdečne gratulujeme a Liliane prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Nitre. 

   • Karneval
    • Karneval

    • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... je obľúbená fašiangová pesnička.

     Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, plesov a karnevalov. Je to obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kedy začína pôst. Počas fašiangov sa vo väčšom počte  organizujú  svadby a zabíjačky. Typickým fašiangovým jedlom sú šišky vyprážané na masti a fánky.

     Fašiangový karneval nechýbal ani v našej škole. Dňa 10. februára 2023 sa škola zmenila na rozprávkové kráľovstvo plné postavičiek a rozprávkových bytostí. Po predstavení sa všetkých masiek mala porota ťažkú úlohu. Z veľkého počtu pekných masiek musela vybrať tie najkrajšie.  Ocenené boli masky, ktoré boli najviac originálne, nápadité a časovo náročné na ich vyhotovenie. Všetci žiaci boli odmenení sladkosťou. Po vyhodnotení tancovali a zabávali sa. 

     Súčasťou karnevalu bola aj tombola, v ktorej žiaci mohli vyhrať zaujímavé ceny. Stačilo trochu šťastia a výherca mal  cenu v ruke. Niektorí si pre výhru boli aj viac krát a iní ani raz. Ale tak to už býva.  

     Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich detí sme všetci prežili jedno    príjemné dopoludnie plné radosti, smiechu a zábavy.

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Aj v tomto školskom roku sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom svoje recitačné schopnosti predviedli víťazi triednych kôl.

     V 1. kategórii recitovali žiaci 2. – 4. ročníka. V prednese poézie 1. miesto získal M. Garaj (4. roč.), 2. miesto S. Benčeková, 3. miesto L. E. Zacharová (2. roč.). Zúčastnil sa aj M. Minár (4. roč.). V prednese prózy bol na 2. mieste ocenený F. Fides a zúčastnil sa aj J. Fides (3. roč.).

     V 2. kategórii sa prezentovali žiaci 5. a 6. ročníka. Ocenenia za prednes poézie získali H. Rubaninská – 1. miestoN. Juríková – 2. miesto (5. roč.). V próze bol ocenený A. Minár – 2. miesto (6. roč.).  

     V 3. kategórii prednášali texty obľúbených autorov žiaci 7. a 8. ročníka. V prednese poézie 3. miesto obsadila V. Minárová (7. roč.) a zúčastnila sa aj K. Ďurišová (8. roč.). Prozaický text prednášala aj S. Šipošová (8. roč.).

     Všetkým účastníkom ďakujeme za odhodlanie a povzbudzujeme ich k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich recitačných schopností. Víťazi jednotlivých kategórií nás pôjdu reprezentovať 29. 3. 2023 do Zlatých Moraviec na okresné kolo.

   • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

    • ňa 8. 2. 2023 sa v ZŠ na Robotníckej ulici konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovala v kategórii D (žiaci 8. ročníka ZŠ) Liliana Gašparíková. So 100-bodovým testom sa jej podarilo úspešne vysporiadať a umiestniť sa na 1. mieste. K úspechu jej blahoželáme a do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3. 4. 2023 v Leviciach, jej budeme všetci držať päste.

   • Muzikálové predstavenie CYRANO Z PREDMESTIA
    • Muzikálové predstavenie CYRANO Z PREDMESTIA

    • Dňa 26. 1. 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili muzikálového predstavenia Cyrano z predmestia, ktoré sa konalo v divadle Nová scéna v Bratislave. Cyrano z predmestia je pôvodný slovenský muzikál v dvoch dejstvách, s hudbou Mariána Vargu a Pavla Hammela. A tak sme mohli takmer 3 hodiny dychtivo sledovať príbeh Cyranovej neopätovanej lásky ku krásnej Roxane v podaní Mirky Partlovej, zamilovanej do Jána, ktorého stvárňoval Dárius Koči. Boli sme svedkami nestarnúceho príbehu o láske, zásadách, kamarátstve, úspechoch a pádoch, ktorý bol podaný moderným muzikálovým jazykom so živou kapelou.

   • Mesačný príspevok za pobyt žiaka v ŠKD
    • Mesačný príspevok za pobyt žiaka v ŠKD

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obce Obyce – VZN obce č. 5/2022 od 01. januára 2023 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného Obcou Obyce je 6 € za jedno dieťa navštevujúce školský klub detí pri Základnej škole Obyce.

     Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

   • Pohľadnice zo Španielska
    • Pohľadnice zo Španielska

    • Ako aj minulý, tak aj tento rok sme sa zapojili do úžasného eTwinningového projektu Exchanging Christmas Cards - výmena vianočných pohľadníc so zahraničnou školou. Tentokrát to bola škola z ďalekého Španielska, z Torena (Leon). Naši žiaci 5. až 8. ročníka vytvorili krásne pohľadnice pre svojich španielskych kamarátov a napísali krátke prianie v anglickom jazyku. Ani sme nemuseli dlho čakať a naši kamaráti zo Španielska nám poslali krásne pohľadnice. Po Vianociach nás čaká ešte uzatvorenie projektu, a to formou video chatu s našimi priateľmi, kde si navzájom porozprávame (samozrejme po anglicky) o našich Vianociach, darčekoch a zvykoch. Merry Christmas už po anglicky veľmi dobre všetci vieme, ale čo sme sa v tomto projekte naučili (a nielen to) je to ich krásne španielske - FELIZ NAVIDAD.

     Naše pohľadnice v Španielsku.

    • Prerušenie školského vyučovania

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ v Nitre sa od 19. 12. 2022 do 22. 12. 2022 (vrátane) prerušuje školské vyučovanie v 1. – 9. ročníku z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

     Ďakujeme za pochopenie.

   • Návšteva pekárne
    • Návšteva pekárne

    • 15. decembra 2022 žiaci 1. ročníka navštívili pekáreň, kde im pani Filipčíková vysvetlila, ako sa z obilného kláska stane chutný chlebík. Deti sa naučili, ako sa melie múka, pripravuje kvások, cesto a samé si napiekli žemličky. Celá pekáreň voňala čerstvým chlebíkom a všetkým bolo veselo.

   • Školské kolo Šalianskeho Maťka
    • Školské kolo Šalianskeho Maťka

    • Dňa 12. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Tento rok sa v ňom kvôli stúpajúcej chorobnosti mohlo predviesť len 5 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách. 

     I. kategória (žiaci 2. - 3. ročníka) - F. Fides, 3. ročník

     II. kategória (žiaci 4. - 5. ročníka) - N. Juríková, 5. ročník

     III. kategória (žiaci 6. - 7. ročníka) - L. Halásová a K. Mikuš, 6. ročník; K. Hlavatá, 7. ročník

     V okresnom kole, ktoré sa bude konať 26. 1. 2023 v ZŠ Mojmírova, nás budú reprezentovať F. Fides a K. Mikuš.

     Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

                     

   • Školské kolo Dejepisnej olympiády
    • Školské kolo Dejepisnej olympiády

    • V piatok 9. decembra 2022 sa konal jubilejný 15. ročník školského kola Dejepisnej olympiády. Zapojilo sa doň 10 žiakov z ročníkov 6., 8. a  9. Museli sa za 90 minút vysporiadať so 100-bodovým testom pozostávajúcim z učiva daného ročníka, monotematickej časti Veda a technika a regionálnych dejín. Aby sa stali úspešnými riešiteľmi, potrebovali získať minimálne 60 bodov. To sa podarilo len 2 žiačkám - Liliane Gašparíkovej z 8. ročníka a Anette Šabovej z 9. ročníka, ktoré nás budú reprezentovať v okresnom kole v Zlatých Moravciach 8. februára 2023. Víťazkám blahoželáme a ostatným účastníkom ďakujeme za prejavený záujem.

   • Exkurzia - Deň vedy
    • Exkurzia - Deň vedy

    • Dňa 2. decembra 2022 žiaci 5. – 9. ročníka našej školy navštívili ZŠ v Jedľových Kostoľanoch. Zúčastnili sa exkurzie – Deň vedy. Žiaci zo susednej dediny prezentovali fyzikálne a chemické javy – vlastnosti kvapalín a plynov (stláčanie kvapalín, prelievanie plynov), magnetizmus, elektromagnetizmus, mechanika (páka), optika (rovinné a guľové zrkadlá, slnečné spektrum), akustika. Žiakom z vyšších ročníkov boli mnohé pokusy známe hlavne z hodín fyziky, ale pre mladších žiakov boli všetky nové a pozorovali ich s údivom a nadšením. Dobre sa zabavili pri očných klamoch.

   • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
    • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

    • Posledný novembrový týždeň sa na našej škole konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách - 1A - žiaci 4., 5., 6. a 7. ročníka a v kategórii 1B - žiaci 8. a 9. ročníka. Súťažné úlohy boli veľmi obtiažne a boli zamerané na posluch s porozumením, čítanie s porozumením a na celkové použitie jazyka. V ústnej časti sa súťažiaci museli popasovať s picture story (príbeh na základe obrázka) a s role play (riadený rozhovor s učiteľom). V kategórii 1A sa na prvom mieste umiestnil žiak 7. triedy Patrik Kliský a v kategórii 1B žiak 9. triedy Timotej Baťo. Obom chlapcom srdečne gratulujeme k úžasným výsledkom a držíme im palce na okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 19. 1. 2023.

   • Všetkovedko
    • Všetkovedko

    • Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko je určená žiakom 2. - 4. ročníka. Aj naši žiaci dostali príležitosť zabojovať  o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. 

     30. novembra 2022 ukázalo 7 žiakov, čo už vedia o svete, ako dobre sa naučili čítať a ako si vedia poradiť s netradičnými otázkami.

     Lilien Elizabeth Zacharová, Ivo Rubaninský z 2. ročníka, Jakub Krajčovič z 3. ročníka, Diana Kováčová, Radoslav Halás a Eliška Rybanská zo 4. ročníka získali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

     Filip Fides z 3. ročníka sa zaradil medzi 30 % najúspešnejších, získal titul Všetkovedko.

     Srdečne blahoželáme!

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje