• Expert geniality show
    • Expert geniality show

    • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl EXPERT geniality show, ktorá sa konala 30. 11. 2022, sa prihlásili 2 žiaci z 5. roč., 3 žiaci zo 7. roč., 2 žiačky z 8. ročníka.  Piataci  odpovedali na otázky z dvoch tém – Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Siedmaci a ôsmaci si mohli vybrať dve spomedzi šiestich tém:

     Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Góly, body, sekundy, Do you speak English?.

     21. decembra 2022 budú zverejnené výsledky žiakov na www.sutazexpert.sk. Súťažiaci si vyhodnotenie testu môžu pozrieť po zadaní svojho hesla.

   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda

    • 23. novembra 2022 sa konalo online školské kolo geografickej olympiády, do ktorej sa zapojilo 11 žiakov z 8. a 9. ročníka.  1. miesto získala Liliana Gašparíková (8. r.), 2. miesto Alica Juríková (9. r.) a  3. miesto Laura Kováčová (8. r.). Tieto žiačky  budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Zlatých Moravciach. Ostatní úspešní riešitelia geografickej olympiády sú  Adela Minárová (8. r.),  Anetta  Šabová (9. r.) a Zuzana Garajová (8. r.).

    • Škatuľka plná lásky

    • V tomto predvianočnom období sa naša škola zapája do celoslovenského projektu s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?". Ide o dobrovoľnú zbierku, v ktorej môžeme podarovať rôzne maličkosti pre seniorov v domovoch dôchodcov.

     Môžete sa zapojiť tak, že dieťa donesie malú drobnosť: hrnček, ponožky, knihu, kávu, čaj, krížovky, drogériu, sladkosť, darčekový predmet, ... a z prinesených vecí vytvoríme v škole škatuľky plné lásky. Môžete prispieť aj svojou "rodinnou" škatuľkou lásky. Je potrebné zabaliť zvlášť spodok a vrch škatule, aby sa dala otvoriť. 

     Mnohé praktické informácie nájdete na www.kolkolasky.sk.

     Ak Vás táto milá aktivita oslovila, deti môžu drobnosti alebo škatuľky pre babičky a deduškov nosiť do školy do 1. 12. 2022. 

     Ďakujeme za pomoc rodičom, ktorí nám pomôžu prispieť k naplneniu tejto krásnej myšlienky. Vyčarme spolu úsmev a zahrejme pri srdci nezištným činom.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Základnej školy, Školská 289, Obyce oznamuje, že udeľuje žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 289, Obyce dňa 18. novembra 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

   • iBobor
    • iBobor

    • V dňoch 7. až 11. novembra 2022 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor.

     Do tejto súťaže sa z našej školy zapojilo 35 žiakov z 2. – 9. ročníka, ktorí súťažili vo svojich kategóriách.

     V kategórii „Drobec“ súťažilo 5 žiakov, v kategórii „Bobrík“ 8 žiakov, v kategórii „Benjamín“ 12 žiakov a v kategórii „Kadet“ 10 žiakov.

     Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom:

     Hana Rubaninská v kategórii „Bobrík“,

     Anetta Šabová, Liliana Gašparíková, Adela Minárová v kategórii „Kadet“.

   • Komparo
    • Komparo

    • Dňa 10. 11. 2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO. Testovanie ôsmakov bolo zamerané na tieto oblasti: matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, dejepis a všeobecné študijné predpoklady. Deviataci riešili testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Výsledky si môžu žiaci pozrieť na www.komparo.sk po zadaní svojho hesla.

   • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
    • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 10. 11. 2022 sa v ZŠ v Topoľčiankach konalo okresné kolo OSJL. Súťažilo v ňom 13 žiakov (7 deviatakov a 6 ôsmakov). Žiaci sa museli najskôr popasovať s náročným testom, ktorý preveril ich vedomosti z jazykovej aj literárnej zložky. Následne museli transformovať baladu na rozprávku a nakoniec ich čakalo rečnícke vystúpenie - prejav, ktorý si v časovom limite 30 minút museli napísať a naučiť naspamäť. Naša žiačka - Liliana Gašparíková - sa so všetkými úlohami úspešne vysporiadala a umiestnila sa na 5. mieste.

     Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

   • Deň jablka
    • Deň jablka

    • Piatok 21. 10. 2022 sa niesol v znamení Dňa jablka. Žiaci 8. ročníka navštívili  počas 4. vyučovacej hodiny žiakov prvého stupňa a priblížili im dôležitosť konzumácie jabĺk formou prezentácie a rôznych aktivít. Ďalšiu hodinu zavítali aj do tried na druhom stupni. Pre starších žiakov mali prichystanú prezentáciu a kvíz, vďaka ktorému sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií o tomto ovocí a jeho prospešných vlastnostiach pre ľudský organizmus.

   • Svetový deň zdravej výživy
    • Svetový deň zdravej výživy

    • Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov /FAO/ v roku 1945.

     Svetový deň zdravej výživy zdôrazňuje potrebu stravovať sa zdravo. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou sa podieľa na výslednom zdraví človeka. 

     V našej škole sme si tento deň pripomenuli 17. októbra 2022. Všetci žiaci 1. – 9. ročníka si pozreli prezentáciu o zdravej výžive: o zložení potravín, rôznorodosti potravín,  o energetickej a biologickej hodnote, o správnom pomere základných zložiek potravy -  bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok, o potrebe konzumovať ovocie a zeleninu,  o dôležitosti  každodenného pohybu,  o dodržiavaní pitného režimu, o správnom a nesprávnom stravovaní.

     Potom sa žiaci venovali rôznym aktivitám:

     skladali potravinovú  pyramídu, nakupovali potraviny, obrázky so zdravými a nezdravými jedlami a potravinami priraďovali  usmievavému a smutnému smajlíkovi. zostavovali jedálny lístok, riešili tajničky, porovnávali životný štýl Hamča a Športka, vypĺňali dotazník o zdraví.

     Najstarší žiaci sa oboznámili s princípmi výživy, pozitívami a negatívami vegetariánstva, vegánstva, vitariánstva, makrobiotickej stravy, paleolitickej stravy.

     Po zaujímavých a tvorivých úlohách si pochutili  na ovocí, zelenine, zdravých nátierkach a koláčoch, ktoré im pripravili rodičia.

   • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 13. 10. 2022 prebehla prvá časť OSJL. Zúčastniť sa jej mohli žiaci 8. a 9. ročníka. Záujem prejavili Liliana Ciroková, Liliana Gašparíková a Simona Šípošová (8. ročník) a Anetta Šabová (9. ročník). Žiaci písali online  test, v ktorom boli zahrnuté všetky roviny jazyka a literatúra. Na vypracovanie 25 otázok mali 35 minút. Následne ich čakala transformácia textu a rečnícky prejav. Úspešnými riešiteľkami sa stali Liliana Gašparíková a Anetta Šabová. V OK OSJL, ktoré sa bude konať 10. novembra 2022 v Topoľčiankach bude našu školu reprezentovať Liliana Gašparíková. 

     Blahoželáme a do ďalšieho kola želáme veľa úspechov a tvorivých síl.

   • Jesenné aranžovanie
    • Jesenné aranžovanie

    • Vo štvrtok 13. októbra 2022 sa v našej škole konala súťaž v jesennom aranžovaní. Súťažilo 39 žiakov 1. - 7. ročníka. Z prineseného ovocia, zeleniny, lesných plodov, farebného jesenného lístia, vetvičiek a konárikov, kôry žiaci tvorili a pretvárali plody na veselé tekvičky, ježkov, húseničky, zajkov, prasiatka, krokodílov, veveričky, lesné rodinky, hotel, hrôzodom, strašidelný les, ikebany, svietniky. Pracovali a tvorili samostatne alebo v skupinkách. Pri tvorení využili svoje zručnosti, tvorivosť a fantáziu. Súťažiaci boli zaradení do troch kategórii: v prvej kategórii súťažili žiaci 1. a 2. ročníka, v druhej kategórii žiaci 3. a 4. ročníka, v  tretej kategórii žiaci 5. a 7. ročníka a osobitnú kategóriu tvorili skupinové práce. Hodnotiaca porota v zložení pedagógov mala naozaj veľmi zložitú úlohu. Spomedzi všetkých vytvorených prác ohodnotila v každej kategórii nasledovné práce:

     1. kategória

     1. miesto - Lilien Elizabeth Zacharová (2. roč.) - Tajomné ružičky

     2. miesto - Ema Lieskovská  (1. roč.) - Tekvicová záhrada

     3. miesto - Eliška Mikušová  (1. roč.) - Ježkovia a húsenica

      

     2. kategória

     1. miesto - Amália Minárová (4. roč.) - Pán Kapustička, Húsenica Ela

     2. miesto - Jakub Krajčovič (3. roč.) - Dno oceánu

     3. miesto - Dorota Kukučková (4. roč.) - Jesenná ikebana

      

     3. kategória 

     1. miesto - Simona Šabová  (5. roč.) - Lesný ježko

     2. miesto - Natália Juríková (5. roč.) - Jesenná láska

     3. miesto - Lukáš Minár (5. roč.) - Jesenná sova, Traja kamaráti

                                                          

     Skupinové práce

     1. miesto - Diana Kováčová (4. roč.), Eliška Rybanská (4. roč.), Ema Rybanská (6. roč.)  - Hrôzodom

     2. miesto - Jakub Fides (3. roč.), Adam Haspra (3. roč.) - Hniezdo vo vzduchu, Kamarátky veveričky, Tri prasiatka a ježko 

     3. miesto - Tamara Ondrejmišková (3. roč.), Viktória Šurdová (3. roč.) - Sova v lese                                                                            

     Všetkým zúčastneným súťažiacim do ďalšieho tvorenia želáme veľa nových nápadov, tvorivosti a fantázie.

    • Biela pastelka

    • Dňa 23. septembra 2022 sa v našej škole uskutočnila zbierka Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Úlohou tejto finančnej zbierky je finančná pomoc nevidiacim vrátiť sa do života - napr. výcvik vodiacich psov, psychologické poradenstvo, naučiť nevidiacich žiť bez zraku.

     Ďakujeme za všetky príspevky pre nevidiacich. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 105 €.

     Veľká vďaka patrí VÁM, ktorí ste prispeli, a tak sa rozhodli pomôcť.

    • Prerušenie školského vyučovania

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ v Nitre sa od 06. 10. 2022 do 10. 10. 2022 (vrátane) prerušuje školské vyučovanie v 1. – 9. ročníku z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

     Z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 Vám odporúčame, aby ste deti otestovali.

     Ďakujeme za pochopenie.

   • Ponožkový október
    • Ponožkový október

    • Naša škola sa zapojila do projektu PONOŽKOVÝ OKTÓBER.

     Cieľom projektu je vyzbierať ponožky pre ľudí, ktorí sú bez domova.

     Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste NOVÉ ponožky a vhoďte ich do pripravenej škatule na chodbe našej školy.

     Ponožky môžete priniesť do 27. októbra 2022.

     Po ukončení kampane spočítame koľko párov sa vyzbieralo a v spolupráci s OZ Podaj ďalej ponožky odovzdáme ľuďom bez domova.

     Všetkým darcom vopred veľmi pekne ďakujeme.

   • Brána jazykov otvorená
    • Brána jazykov otvorená

    • Dňa 27. 9. 2022 sa žiaci 8. ročníka - Liliana Gašparíková, Zuzana Garajová a Adrian Minár zúčastnili jazykovej súťaže Brána jazykov otvorená, ktorá sa každý rok koná na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Táto súťaž sa každoročne uskutočňuje pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Naši žiaci si zmerali sily so svojimi rovesníkmi na rôznych stanovištiach, kde riešili zaujímavé úlohy v rôznych jazykoch -  anglický, nemecký, španielsky, ruský a francúzsky. Naše družstvo pod názvom Hokaydo sa umiestnilo na úžasnom deviatom mieste spomedzi 28 družstiev, k čomu im srdečne blahoželáme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto zaujímavého podujatia. 

   • Európsky týždeň športu
    • Európsky týždeň športu

    • Be Active

     #BeActive – nielen počas tohto týždňa, ale po celý rok. 

     Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento rok bude prebiehať už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Európsky týždeň športu sa koná v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra. 

     Prečo? Podľa posledného prieskumu Eurobarometer z roku 2018 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

     Naša škola sa do tejto výzvy zapojila v tomto týždni AKTÍVNYMI PRESTÁVKAMI - pod heslom: Počas prestávok sa môžeš hýbať koľko chceš! Žiaci našej školy mohli počas prestávok hrať stolný tenis, skákať cez švihadlo, hádzať na kôš, skákať škôlku, hrať futbal, ... Keďže nám počasie neprialo, využili sme priestory chodby našej školy. Pri športových aktivitách sa stretli žiaci rôznych ročníkov a zmerali si sily a tiež sa navzájom inšpirovali. Aj keď nie vždy sme stihli zjesť desiatu (odpustite mamičky:-)), prestávky nás veľmi bavili. 

     Veríme, že sme sa aj touto aktivitou naštartovali k lepším výsledkom v tomto školskom roku. 

   • Biela pastelka
    • Biela pastelka

    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Zbierku organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.

     Aj my im môžeme pomôcť dobrovoľným príspevkom, a to v našej škole dňa 23. septembra 2022. Svoj príspevok môžete vhodiť do pokladničky na to určenej.

     Ďakujeme!

   • Exkurzia do Banskej Štiavnice
    • Exkurzia do Banskej Štiavnice

    • Dňa 14. septembra 2022 sa 52 žiakov 5. - 9. ročníka zúčastnilo exkurzie do Banskej Štiavnice. Navštívili Banské múzeum v prírode a na 100 minút "sfárali" do bane, aby sa oboznámili s históriou baníctva na Slovensku a spoznali prácu baníkov. Informácie o  tureckých nájazdoch ich čakali v Novom zámku, ktorý bol ďalšou zastávkou našej exkurzie. Vo dvojiciach odhaľovali tajomstvá histórie prostredníctvom pracovných listov. Následne sme sa presunuli do objektu Starého zámku, kde mali možnosť vidieť všetky zastavenia z Kalvárie v Banskej Štiavnici, spoznali prácu a pracovné nástroje kováčov a mnoho ďalšieho. Nakoniec sme si prezreli expozíciu pohyblivého Betlehema. 

     Aj keď počasie bolo sychravé, žiakom to na nálade neubralo a domov sa vracali plní zážitkov a s piesňami na perách.

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje