Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
Sobota 8. 5. 2021
Počet návštev: 2551232

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Pondelok 10.5.2021)
Michael Minár (II.)
Viktória Benčeková (IV.)
Viktória Šlosiarová (VIII.)
Viktória Šurdová (I.)

Vitajte na stránkach našej školy

 

Škola blízka prírode a ľuďom

Novinky

 • Vyučovanie od 10. 05. 2021

  Od 10. 05. 2021 bude vyučovanie prebiehať pre všetkých žiakov podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

  V prevádzke bude v riadnom režime aj školský klub detí.

  Čestné vyhlásenie podáva rodič škole iba pri prerušení dochádzky jeho dieťaťa do školy na 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie môžete aj naďalej podávať elektronicky cez svoje rodičovské konto v EduPage.

 • Informácie platné od 03. 05. 2021

  Vážení rodičia,

  vzhľadom k tomu, že naša škola je na budúci týždeň v ružovom okrese, od 03. 05. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka je stále v platnosti. Odporúčame vyplniť cez EduPage. Nemusíte vkladať žiadnu prílohu.

  Žiaci sú naďalej povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

  Bezinfekcnost_od_03_05_2021.docx​​​​​​​

 • Oznam pre rodičov predškolákov

  Vážení rodičia predškolákov,

  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Obyce na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 15. apríla 2021 do 30. apríla 2021 vyplnením elektronickej prihlášky na stránke našej školy www.zsobyce.edupage.org. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlášku si v škole vytlačíme.

  Ak Vám to technické podmienky neumožňujú, môžete prihlášku vyplniť osobne dňa 30. apríla 2021 od 11.00 hod. do 15.00 hod. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný čas e-mailom na obycezs@gmail.com. V tom istom čase sa uskutoční aj overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky. Je potrebné priniesť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15 € za učebné pomôcky.

 • V našej škole máme hrdinov!

  Žiaci 1. stupňa absolvovali výcvik hrdinov. Počas 5 týždňov sa naučili identifikovať príčinu vzniku mozgovej príhody, jej tri najčastejšie príznaky a magické číslo 112, ktorým dokážu privolať pomoc.

  Svojou aktivitou a fotografiami sme sa zapojili aj do svetového rekordu, ktorého cieľom je vytvoriť najväčší fotoalbum ľudí, ktorí nosia masky superhrdinov. Do rekordu sa stále môžete zapojiť na tejto stránke https://sk-sk.fastheroes.com/worldrecord/.

  Kampaň Hrdinovia FAST je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

 • IQ olympiáda

  Odváž sa používať vlastný rozum. Immanuel Kant

  Víťazkou školského kola sa stala Zara Drexlerová žiačka 5. ročníka, ktorá získala kvantil 93,05. Tento výsledok ju zaradil na 61. - 65. miesto v rámci kraja.

  Celkom sa v kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v našom kraji 892.

  Medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola patria: Adam Kazík, Adela Minárová, Jakub Ondrejmiška, Anetta Šabová, Simona Mikušová, Sara Mikušová, Adrian Minár, Liliana Gašparíková, Alex Petrovič, Dominika Marečeková, Adam Minár, Patrik Suchý, Zuzana Garajová, Kristína Ďurišová, Andrea Solárová, Sabína Melencová, Ema Anna Skubeňová, Radek Vostárek, Alica Juríková, Timotej Baťo, Lukáš Mikuš.

 • Pokyny od 26. 04. 2021

  Pokyny od 26. 04. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od 26. apríla 2021 obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

  Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní. Zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdí túto skutočnosť alebo platnú výnimku z testovania. Kópia negatívneho testu sa dáva k nahliadnutiu. Čestné vyhlásenie môžete vyplniť aj cez EduPage. Uprednostňuje vyplnenie čestného vyhlásenia cez Edupage. Návod a bližšie informácie sme Vám poslali e-mailom.

 • Prezenčné vyučovanie už aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

  Vážení rodičia a milí žiaci,

  na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa od pondelka 26. 04. 2021 obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka.

  Podmienkou nástupu žiaka na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka a jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Platnosť testu je 7 kalendárnych dní.

  Žiakom, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie z dôvodu netestovania žiaka alebo zákonného zástupcu, škola eviduje neprítomnosť ako ospravedlnenú absenciu a zákonný zástupca je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh.