Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
Utorok 15. 6. 2021
Počet návštev: 2586170

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 16.6.2021)
Sara Mikušová (VIII.)
Bianka Melencová (IV.)

Vitajte na stránkach našej školy

 

Škola blízka prírode a ľuďom

Novinky

 • Testovanie 9 2021

  9. júna 2021 (streda) prebehne aj v našej škole celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov Testovanie 9-2021.

  TESTOVANÉ PREDMETY: matematika, slovenský jazyk a literatúra

  ČAS RIEŠENIA TESTOV: MAT – 90 minút; SJL – 70 minút

  POČET TESTOVÝCH ÚLOH: 30 úloh

  FORMA TESTOVÝCH ÚLOH: uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností; otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede

  HODNOTENIE ÚLOH: 1 bod za správnu odpoveď, 0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď

  POVOLENÉ POMÔCKY: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

 • Čerstvé hlavičky

  Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

  čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

  Kaufland tento rok organizuje 3. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

  Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu. Hlasovať môžete raz denne.

 • Prihlasovanie pre žiakov 6. ročníka na druhý cudzí jazyk/posilnenie iných predmetov od 7. ročníka

  Vážení rodičia terajších šiestakov,

  od 10. mája 2021 do 31. mája 2021 je prostredníctvom Edupage cez rodičovské konto spustené online záväzné prihlasovanie na druhý cudzí jazyk (nemecký) alebo posilnenie iných predmetov od 7. ročníka.

  Iné predmety na posilnenie (podľa iŠkVP):

  7. ročník – slovenský jazyk a literatúra (1 hod.), fyzika (1 hod.)

  8. ročník – matematika (1 hod.), geografia (1 hod.)

  9. ročník – slovenský jazyk a literatúra (1 hod.), matematika (1 hod.)

  Časová dotácia uvedených predmetov je adekvátna časovej dotácii druhého cudzieho jazyka. Druhý cudzí jazyk sa bude vyučovať v prípade, ak sa naň prihlási aspoň 50 % žiakov.

 • Prihlasovanie na NBV alebo ETV – šk. r. 2021/2022

  Vážení rodičia,

  od 10. mája 2021 do 31. mája 2021 je prostredníctvom Edupage cez rodičovské konto spustené online záväzné prihlasovanie pre 1. – 8. ročník na náboženskú alebo etickú výchovu.

  Upozorňujeme, že po záväznom prihlásení žiaka na predmet NBV/ETV nie je možné počas školského roka prestupovať z jedného zvoleného predmetu na iný.

  Ďakujeme.

 • Vyučovanie od 10. 05. 2021

  Od 10. 05. 2021 bude vyučovanie prebiehať pre všetkých žiakov podľa rozvrhu hodín zo septembra 2020.

  V prevádzke bude v riadnom režime aj školský klub detí.

  Čestné vyhlásenie podáva rodič škole iba pri prerušení dochádzky jeho dieťaťa do školy na 3 a viac dní (vrátane sviatkov a víkendov). Čestné vyhlásenie môžete aj naďalej podávať elektronicky cez svoje rodičovské konto v EduPage.

 • Informácie platné od 03. 05. 2021

  Vážení rodičia,

  vzhľadom k tomu, že naša škola je na budúci týždeň v ružovom okrese, od 03. 05. 2021 žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti žiaka je stále v platnosti. Odporúčame vyplniť cez EduPage. Nemusíte vkladať žiadnu prílohu.

  Žiaci sú naďalej povinní mať rúško alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého vyučovacieho procesu.

  Bezinfekcnost_od_03_05_2021.docx​​​​​​​

 • Oznam pre rodičov predškolákov

  Vážení rodičia predškolákov,

  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Obyce na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 15. apríla 2021 do 30. apríla 2021 vyplnením elektronickej prihlášky na stránke našej školy www.zsobyce.edupage.org. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci e-mail. Prihlášku si v škole vytlačíme.

  Ak Vám to technické podmienky neumožňujú, môžete prihlášku vyplniť osobne dňa 30. apríla 2021 od 11.00 hod. do 15.00 hod. bez prítomnosti dieťaťa za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný čas e-mailom na obycezs@gmail.com. V tom istom čase sa uskutoční aj overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami a podpísanie prihlášky. Je potrebné priniesť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a 15 € za učebné pomôcky.