Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
Utorok 19. 11. 2019
Počet návštev: 1993204

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 19.11.2019)

Vitajte na stránkach našej školy

 

Škola blízka prírode a ľuďom

Novinky

 • V dňoch 7. a 13.novembra 2019 si žiaci 7.-9. ročníka mohli "zažiť" tému tému nútenej migrácie, antisemitizmu, xenofóbie formou workshopu pod názvom Rozhodovanie. Priblížil im, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého dievčaťa, Židovky Evy. Jej život ovplyvňovalo obdobie, kedy sa s mnohými ďalšími ľuďmi necítia bezpečne vo svojej vlasti. Eva bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Žiaci mali možnosť v dobových reáliách spoznať princípy fungovania zastupiteľskej demokracie, ale i vzostup antisemitizmu, neznášanlivosti a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň sa im predstavila téma migrácie z pohľadu jednotlivca zasiahnutého veľkými dejinami. Cez skutočný príbeh, prostredníctvom štruktúrovanej drámy a hrania rolí sa im priblížila dilema, ktorej ľudia v tom čase čelili. V poslednej časti workshopu lektori viedli diskusiu so žiakmi. Žiaci sa vyjadrilio zážitkoch z workshopu, osobnom prínose a uvažovali o nedávnej histórii Slovenska.

 • V posledný októbrový pondelok sa v našej škole udomácnil Jozef Gregor Tajovský. Starší žiaci sa s menom tohto slovenského spisovateľa stretli už na hodinách literárnej výchovy, spoznali ho aj prostredníctvom nedávnej exkurzie v jeho rodnej obci. 28. októbra si tieto spomienky oživili pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa niesol v duchu 145. výročia jeho narodenia. Nezaostávali ani žiaci prvého stupňa. Vďaka zážitkovým aktivitám sa takisto oboznámili s jeho životom i tvorbou a pridali sa riešením zábavných úloh k žiakom druhého stupňa – zatancovali si odzemok, vypletali drôtikmi rámiky do včelieho úľa, životopisné údaje využívali pri veselej matematike, hrali pohybové hry na hodiny či usilovné včielky, počúvali rozhlasovú hru „Prvé hodinky“, výtvarne zobrazovali svojich starých rodičov, písali denník, ale aj skladali rozstrihané texty modlitieb do súvislých textov a vypracovávali úlohy podporujúce čítanie s porozumením. Zistili tak, že Jozef Gregor Tajovský bol nielen výnimočný spisovateľ, ale hlavne citlivá, vnímavá osobnosť, ktorá nás môže inšpirovať k životu naplnenému radosťou.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl - Testovanie 5-2019, sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2019 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2019 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu “Záložka do knihy spája školy“, ktorého téma bola List za listom - baví ma čítať. Cieľom tohto česko-slovenského projektu je zhotovenie záložiek do kníh rôznou technikou a tie potom putujú do pridelenej partnerskej školy. V tomto školskom roku ňou bola ZŠ s MŠ Tisá z Českej republiky. Záložky vyrábali žiaci 1.- 9. ročníka. Strihali, kreslili, lepili, skladali... Žiaci zapojili svoju fantáziu a predstavivosť. Inšpirovali sa hlavne prečítanými knihami, rozprávkami z vyučovacej hodiny, ako aj z kníh so svojej a školskej knižnice. Spolu vyrobili viac než 160 záložiek, ktoré sme 23.októbra 2019 odoslali žiakom do partnerskej školy. Okrem záložiek sme odoslali aj slohové práce a projekty našich žiakov, propagačné materiály o našej obci a listy, ktoré napísali naši žiaci pre nových kamarátov. Veríme, že sa žiakom z partnerskej školy budú naše záložky páčiť.

 • Svetový deň zvierat

  V piatok 4. októbra 2019 sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň zvierat nevšedným podujatím. Žiaci si priniesli do školy svojich domácich miláčikov a chodba našej školy sa premenila na MINIZOO. O tom, že sa naši žiaci o svoje zvieratká vedia dobre postarať, sme sa mohli presvedčiť na vlastné oči. Na výstavke sme mohli obdivovať mnoho zvieratiek, škrečky, africké slimáky, korytnačky, rybičky, činčily či mnohé ďalšie exotické zvieratá. Prekvapili nás i zaujímavé informácie, ktorými nás naši žiaci – chovatelia zahrnuli.

 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa aj tento rok v našej škole uskutočnila ochutnávka zdravých potravín. Zapojili sa do nej žiaci všetkých tried a počas veľkej prestávky si urobili v triedach piknik. Stoly sa prehýbali množstvom zdravých potravín. Nechýbali ovocie, zelenina, domáce nátierky, zdravé varianty koláčikov a sladkostí.

 • V utorok 8. októbra 2019 sa žiaci 2.stupňa zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie do Banskej Bystrice. Priamo v Banskej Bystrici si prezreli exponáty v Múzeu Slovenského národného povstania a vypočuli zaujímavý výklad o tejto významnej historickej udalosti, ktorá sa pričinila o to, že Slovensko sa po 2.svetovej vojne mohlo hrdo postaviť na stranu víťazov. Potom naše kroky smerovali do rodného domu Jozefa Gregora Tajovského, významného predstaviteľa slovenského realizmu. Okrem informácií o tejto významnej postave slovenskej literatúry sa žiaci dozvedeli aj zaujímavosti zo života Jozefa Murgaša, vynálezcu bezdrôtovej telegrafie. Nakoniec sme navštívili národnú kultúrnu pamiatku Kalište, obec vypálenú na konci druhej svetovej vojny nacistami.