• OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov
    • OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov

    • Nárok na dotáciu má každý žiak ZŠ:

     • ktorého zákonný zástupca požiada o dotáciu na stravovanie
     • je prítomný na vyučovaní
     • odoberie obed

     Žiadosť treba vyplniť do 31. 3. 2023.

     V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

     Nárok na dotáciu na obedy má aj žiak, ktorý má špecifické potreby na stravovanie a nemôže konzumovať stravu v ŠJ. Zákonný zástupca tohto žiaka tak isto musí požiadať o dotáciu a predložiť ZŠ doklad od lekára špecialistu, že jeho dieťa nemôže konzumovať stravu pripravenú v ŠJ.

     Dotácia bude vyplatená zriaďovateľom zákonnému zástupcovi žiaka.

     V prípade, že sa vaše dieťa v školskej jedálni nestravovalo, je zároveň potrebné, požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov, je potrebné vyplniť zápisný lístok stravníka.

     Dotácia na stravu sa od 1. 5. 2023 bude poskytovať v sume:

     2,10 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni

     2,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni

     V prípade, že žiak nebude na vyučovaní a nebude včas odhlásený, zákonný zástupca je povinný uhradiť celú výšku stravného.

     V prípade, že žiak nie je načas odhlásený, 24 hod. vopred, najneskoršie do 14 hod., má zákonný zástupca prvý deň neprítomnosti právo odobrať obed do vlastných nádob a dieťa na ďalšie dni má odhlásiť. 

     Zároveň je potrebné, aby žiaci prihlásení na dotované obedy mali do 30. 4. 2023 uhradené všetky predpísané platby a prípadné nedoplatky na stravnom.

   • Biblická olympiáda
    • Biblická olympiáda

    • V tomto školskom roku sme sa zapojili do vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je vychovávať žiakov k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona. Podobne ako vo výtvarnej biblickej súťaži aj tu sme sa v triednych kolách zamerali na príbeh kráľovnej Ester, s ktorou mali spoločnú tému: Odvaha a dôvera v Boha. Po prečítaní textu, sledovaní ukážok hraného a animovaného filmu riešili žiaci rôzne typy zadaní: testové úlohy, určovanie súradníc, dopĺňanie chýbajúcich slov, analýza ilustrácií, zoraďovanie deja v časovo-logickej postupnosti. Víťazmi triednych kôl sa stali:

     4. ročník: Diana Kováčová; Teodor Filipčík, Martin Garaj

     5. ročník: Hana Rubaninská, Samuel Klikáč, Richard Krajmer

     6. ročník: Timotej Pavelka, Nina Líšková, Matúš Solčiansky

     7. ročník: Andrea Solárová, Zara Drexlerová, Adam Minár

     8. ročník: Liliana Gašparíková, Zuzana Garajová, Laura Kováčová

     9. ročník: Anetta Šabová, Alica Juríková

     Najúspešnejšou trojicou boli žiaci s najvyššou percentuálnou úspešnosťou: Liliana Gašparíková (1. m.), Anetta Šabová (2. m.), Alica Juríková (3. m.).

   • Biblia očami detí a mládeže
    • Biblia očami detí a mládeže

    • V tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Jej cieľom je podporiť nápaditosť a originálnosť vnímania života biblických postáv a privádzať žiakov k poznávaniu Biblie a záujmu o ňu. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona a následné zobrazenie. My sme sa zamerali na príbeh kráľovnej Ester. Žiaci stvárňovali tému: Odvaha a dôvera v Boha. Víťazné výkresy zo školského kola, ktoré posielame do diecézneho/krajského kola, sú práce z:

     3. kategórie: Dorota Kukučková (4. roč.)

     4. kategórie:  Hana Rubaninská (5. roč.), Timotej Pavelka (6. roč.)

     5. kategórie: Zuzana Garajová (8. roč.), Zara Drexlerová (7. roč.), Anetta Šabová (9. roč.)

     8. kategórie: Štefan Kováč (9. roč.).

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • Krajské kolo Levice

     Citius Altius Fortius - Rýchlejšie vyššie silnejšie

     V duchu olympijského hesla a v duchu fair play sme 14. 3. 2023 reprezentovali našu školu na krajskom kole olympijského odznaku všestrannosti v športovej hale v Leviciach. Do krajského kola sa mohla prihlásiť každá škola Nitrianskeho kraja, ktorá sa zapojila školským kolom do celoslovenského merania. 

     Na dráhe zručnosti sme sa popasovali s preskokmi cez prekážky, podliezaním, preliezaním, prenášaním ťažkých lôpt, preskokmi cez švihadlo. V konkurencii 30 škôl sa nám nepodarilo prebojovať do finále.

     Našu školu reprezentovali Bianka Melencová, Matúš Solčiansky, Andrea Solárová, Michal Csajka, Laura Kováčová, Adrian Minár, Kaila Sukeníková, Jakub Csajka.

   • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
    • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

    • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí", ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s centrami voľného času.  Do okresného  kola postúpili výtvarné práce, ktoré namaľovali: Monika Ondrejmišková a  Samuel Minár z 1. r., Ivo Rubaninský a Dominik Nipča z 2. r., Sebastián Gregor a Filip Minár z 3. r., Katarína Fidesová, Martina Garaj, Dorota Kukučková a Diana Kováčová zo 4. r., Simona Šabová z 5. r., Bianka Melencová a Laura Halásová zo 6. r., Karin Hlavatá, Veronika Minárová a Zara Drexlerová zo 7. r., Zuzana Garajová z 8. r., Alex Petrovič, Anetta Šabová a Alica Juríková z 9. r.. 

      

      

   • Čo vieš o hviezdach - okresné kolo
    • Čo vieš o hviezdach - okresné kolo

    • Mladí nadšenci astronómie z okresu Zlaté Moravce sa  stretli v stredu 1. marca v CVČ v Zlatých Moravciach, aby si preverili svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii. Našu školu reprezentovala Liliana Gašparíková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove koncom apríla. 

      

    • Kaufland súťaž

    • Milí rodičia, žiaci, kamaráti, známi!

     Pomôžte našej škole ZŠ Obyce vyhrať zaujímavé ceny od Kauflandu.

     Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vyhrať poukážku na nákup altánku, interaktívnu tabuľu alebo záhradné stoly s lavicami. Stačí nakupovať v Kauflande a zbierať balíčky nálepiek EKOBÚK. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. marca do 26. apríla 2023 zabojovať za našu školu na stránke https://ekobuk.sk/sutaz/hlasovanie/obyce/

     Ďakujeme za každý hlas!

     Kód, ktorý bude v balíčku, zaregistrujte na stránke alebo nám ich môžete doniesť do školy, vhodiť do poštovej schránky na budove školy, príp. poslať odfotený cez správu alebo e-mailom (obycezs@gmail.com) a my ho zaregistrujeme.

     ĎAKUJEME!

   • Lyžiarsky výcvik
    • Lyžiarsky výcvik

    • V týždni od 13. do 17. februára 2023 24 žiakov 5., 6. a 7. ročníka absolvovalo lyžiarsky výcvik v stredisku SKI Drozdovo. Deti mali počasie ako na objednávku, ideálne podmienky a svah ako pre pretekárov. Podľa úrovne lyžovania boli žiaci rozdelení do 2 družstiev. Tí pokročilí každý deň usilovne trénovali,  zdokonaľovali  si techniku  lyžovania, zlepšovali svoje výkony. Počiatočný strach začiatočníkov zo svahu, z brzdenia, oblúkov a jazdy na vleku vystriedala radosť z pohybu na lyžiach. No a navyše, v príjemnej atmosfére týchto dní naplnenej množstvom úsmevných situácií vznikali medzi deťmi nové kamarátstva. V piatok našli v sebe všetci odvahu postaviť sa na štart pretekárskej dráhy. A ako lyžiarska súťaž skončila?

     V kategórii pokročilých lyžiarov zvíťazila Hana Rubaninská,

     na 2. mieste skončila Veronika Minárová

     a z 3. miesta sa tešila Viktória Benčeková.

      

     V kategórii lyžiarov – začiatočníkov si diplom

     za 1. miesto domov odniesol Richard Krajmer,

     na 2. mieste sa umiestnil Timotej Karvay

     a na 3. mieste Andrej Csajka.

     Víťazom blahoželáme.

     Pani učiteľky s inštruktorkou Monikou boli právom hrdé na to, čo naši lyžiari na trati predviedli. Radosť bolo na nich pozerať!

     Veríme, že veselé a príjemné spomienky na lyžovačku na Drozdove budú v pamäti našich už lyžiarov dlho rezonovať.

   • Biologická olympiáda
    • Biologická olympiáda

    • Víťazi školského kola BIOLOGICKEJ olympiády  - Liliana Gašparíková a Laura Kováčová, žiačky 8. ročníka, boli reprezentovať našu školu 14. februára 2023 v okresnom kole, ktoré sa konalo v ZŠ Tesárske Mlyňany. Súťažili v kategórii C pre  žiakov 8. a 9. ročníka v teoreticko-praktickej časti. V praktickej časti izolovali DNA banánu a v teoretickej časti sa popasovali s náročnými úlohami z botaniky, zoológie, genetiky aj geológie. A opäľ sa prebojovali na popredné miesta.

     Najväčší triumf dosiahla Liliana Gašparíková, ktorá sa   z 15 žiakov  umiestnila na krásnom 1. mieste a postúpila do krajského kola. Laura Kováčová sa umiestnila na peknom 5. mieste.  

     Našim žiačkam  srdečne gratulujeme a Liliane prajeme veľa úspechov v krajskom kole v Nitre. 

   • Karneval
    • Karneval

    • Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... je obľúbená fašiangová pesnička.

     Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, plesov a karnevalov. Je to obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, kedy začína pôst. Počas fašiangov sa vo väčšom počte  organizujú  svadby a zabíjačky. Typickým fašiangovým jedlom sú šišky vyprážané na masti a fánky.

     Fašiangový karneval nechýbal ani v našej škole. Dňa 10. februára 2023 sa škola zmenila na rozprávkové kráľovstvo plné postavičiek a rozprávkových bytostí. Po predstavení sa všetkých masiek mala porota ťažkú úlohu. Z veľkého počtu pekných masiek musela vybrať tie najkrajšie.  Ocenené boli masky, ktoré boli najviac originálne, nápadité a časovo náročné na ich vyhotovenie. Všetci žiaci boli odmenení sladkosťou. Po vyhodnotení tancovali a zabávali sa. 

     Súčasťou karnevalu bola aj tombola, v ktorej žiaci mohli vyhrať zaujímavé ceny. Stačilo trochu šťastia a výherca mal  cenu v ruke. Niektorí si pre výhru boli aj viac krát a iní ani raz. Ale tak to už býva.  

     Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich detí sme všetci prežili jedno    príjemné dopoludnie plné radosti, smiechu a zábavy.

   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín

    • Aj v tomto školskom roku sa v našej škole konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom svoje recitačné schopnosti predviedli víťazi triednych kôl.

     V 1. kategórii recitovali žiaci 2. – 4. ročníka. V prednese poézie 1. miesto získal M. Garaj (4. roč.), 2. miesto S. Benčeková, 3. miesto L. E. Zacharová (2. roč.). Zúčastnil sa aj M. Minár (4. roč.). V prednese prózy bol na 2. mieste ocenený F. Fides a zúčastnil sa aj J. Fides (3. roč.).

     V 2. kategórii sa prezentovali žiaci 5. a 6. ročníka. Ocenenia za prednes poézie získali H. Rubaninská – 1. miestoN. Juríková – 2. miesto (5. roč.). V próze bol ocenený A. Minár – 2. miesto (6. roč.).  

     V 3. kategórii prednášali texty obľúbených autorov žiaci 7. a 8. ročníka. V prednese poézie 3. miesto obsadila V. Minárová (7. roč.) a zúčastnila sa aj K. Ďurišová (8. roč.). Prozaický text prednášala aj S. Šipošová (8. roč.).

     Všetkým účastníkom ďakujeme za odhodlanie a povzbudzujeme ich k ďalšiemu zdokonaľovaniu svojich recitačných schopností. Víťazi jednotlivých kategórií nás pôjdu reprezentovať 29. 3. 2023 do Zlatých Moraviec na okresné kolo.

   • Okresné kolo Dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

    • ňa 8. 2. 2023 sa v ZŠ na Robotníckej ulici konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu v ňom reprezentovala v kategórii D (žiaci 8. ročníka ZŠ) Liliana Gašparíková. So 100-bodovým testom sa jej podarilo úspešne vysporiadať a umiestniť sa na 1. mieste. K úspechu jej blahoželáme a do krajského kola, ktoré sa uskutoční 3. 4. 2023 v Leviciach, jej budeme všetci držať päste.

   • Muzikálové predstavenie CYRANO Z PREDMESTIA
    • Muzikálové predstavenie CYRANO Z PREDMESTIA

    • Dňa 26. 1. 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili muzikálového predstavenia Cyrano z predmestia, ktoré sa konalo v divadle Nová scéna v Bratislave. Cyrano z predmestia je pôvodný slovenský muzikál v dvoch dejstvách, s hudbou Mariána Vargu a Pavla Hammela. A tak sme mohli takmer 3 hodiny dychtivo sledovať príbeh Cyranovej neopätovanej lásky ku krásnej Roxane v podaní Mirky Partlovej, zamilovanej do Jána, ktorého stvárňoval Dárius Koči. Boli sme svedkami nestarnúceho príbehu o láske, zásadách, kamarátstve, úspechoch a pádoch, ktorý bol podaný moderným muzikálovým jazykom so živou kapelou.

   • Mesačný príspevok za pobyt žiaka v ŠKD
    • Mesačný príspevok za pobyt žiaka v ŠKD

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obce Obyce – VZN obce č. 5/2022 od 01. januára 2023 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného Obcou Obyce je 6 € za jedno dieťa navštevujúce školský klub detí pri Základnej škole Obyce.

     Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

   • Pohľadnice zo Španielska
    • Pohľadnice zo Španielska

    • Ako aj minulý, tak aj tento rok sme sa zapojili do úžasného eTwinningového projektu Exchanging Christmas Cards - výmena vianočných pohľadníc so zahraničnou školou. Tentokrát to bola škola z ďalekého Španielska, z Torena (Leon). Naši žiaci 5. až 8. ročníka vytvorili krásne pohľadnice pre svojich španielskych kamarátov a napísali krátke prianie v anglickom jazyku. Ani sme nemuseli dlho čakať a naši kamaráti zo Španielska nám poslali krásne pohľadnice. Po Vianociach nás čaká ešte uzatvorenie projektu, a to formou video chatu s našimi priateľmi, kde si navzájom porozprávame (samozrejme po anglicky) o našich Vianociach, darčekoch a zvykoch. Merry Christmas už po anglicky veľmi dobre všetci vieme, ale čo sme sa v tomto projekte naučili (a nielen to) je to ich krásne španielske - FELIZ NAVIDAD.

     Naše pohľadnice v Španielsku.

    • Prerušenie školského vyučovania

    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že na základe odporúčania RÚVZ v Nitre sa od 19. 12. 2022 do 22. 12. 2022 (vrátane) prerušuje školské vyučovanie v 1. – 9. ročníku z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov.

     Ďakujeme za pochopenie.

    • OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov
     • OBEDY ZADARMO od 1. 5. 2023 pre žiakov

      Nárok na dotáciu má každý žiak ZŠ:

      • ktorého zákonný zástupca požiada o dotáciu na stravovanie
      • je prítomný na vyučovaní
      • odoberie obed

      Žiadosť treba vyplniť do 31. 3. 2023.

      V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do vedomostnej súťaže, ktorej cieľom je vychovávať žiakov k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona. Podobne ako vo výtvarnej biblickej súťaži aj tu sme sa v triednych kolách zamerali na príbeh kráľovnej Ester, s ktorou mali spoločnú tému: Odvaha a dôvera v Boha. Po prečítaní textu, sledovaní ukážok hraného a animovaného filmu riešili žiaci rôzne typy zadaní: testové úlohy, určovanie súradníc, dopĺňanie chýbajúcich slov, analýza ilustrácií, zoraďovanie deja v časovo-logickej postupnosti. Víťazmi triednych kôl sa stali:

    • Biblia očami detí a mládeže
     • Biblia očami detí a mládeže

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorú organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Levoči. Jej cieľom je podporiť nápaditosť a originálnosť vnímania života biblických postáv a privádzať žiakov k poznávaniu Biblie a záujmu o ňu. Predmetom bolo čítanie vybraných biblických kníh Starého a Nového zákona a následné zobrazenie. My sme sa zamerali na príbeh kráľovnej Ester. Žiaci stvárňovali tému: Odvaha a dôvera v Boha. Víťazné výkresy zo školského kola, ktoré posielame do diecézneho/krajského kola, sú práce z:

    • Olympijský odznak všestrannosti
     • Olympijský odznak všestrannosti

      Krajské kolo Levice

      Citius Altius Fortius - Rýchlejšie vyššie silnejšie

      V duchu olympijského hesla a v duchu fair play sme 14. 3. 2023 reprezentovali našu školu na krajskom kole olympijského odznaku všestrannosti v športovej hale v Leviciach. Do krajského kola sa mohla prihlásiť každá škola Nitrianskeho kraja, ktorá sa zapojila školským kolom do celoslovenského merania.

    • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž
     • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaži "Vesmír očami detí", ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s centrami voľného času. Do okresného kola postúpili výtvarné práce, ktoré namaľovali: Monika Ondrejmišková a Samuel Minár z 1. r., Ivo Rubaninský a Dominik Nipča z 2. r., Sebastián Gregor a Filip Minár z 3. r., Katarína Fidesová, Martina Garaj, Dorota Kukučková a Diana Kováčová zo 4. r., Simona Šabová z 5. r., Bianka Melencová a Laura Halásová zo 6. r., Karin Hlavatá, Veronika Minárová a Zara Drexlerová zo 7. r., Zuzana Garajová z 8. r., Alex Petrovič, Anetta Šabová a Alica Juríková z 9. r..

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 26. 3. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • obycezs@gmail.com
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje