• Krúžková činnosť v šk. r. 2022/2023

    • Vážení rodičia, dnes Vám donesú Vaše deti zo školy Vzdelávacie poukazy, ktoré môžete použiť na ich zapojenie sa do krúžkov školy. Vďaka vzdelávaciemu poukazu je pre dieťa krúžok zdarma. Dieťa do krúžku prihlásite odovzdaním podpísaného vzdelávacieho poukazu, ktorý odovzdáte v škole do 19. 09. 2022.

   • Plenárne rodičovské združenie
    • Plenárne rodičovské združenie

    • Vážení rodičia,

     srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 13. septembra 2022 o 16.00 hod. v ZŠ Obyce. Po plenárnom RZ sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

     Účasť rodičov je nutná.

   • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 5. 9. 2022
    • Pokyny k nástupu žiakov do školy od 5. 9. 2022

    • 5. 9. 2022 – Otvorenie školského roka 2022/2023

     • 8.00 hod. – svätá omša v kostole
     • Po svätej omši (cca o 9.00 hod.) slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore.
     • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Prosíme Vás o vyplnenie cez rodičovské konto na EduPage. Po prihlásení vyberiete možnosť Žiadosti/Vyhlásenia, kliknete na Pridať žiadosť/vyhlásenie alebo červené plus, vyberiete si Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, dátum a uložíte (Podať žiadosť/vyhlásenie). Je to veľmi jednoduché a rýchle. Nemusíte nič tlačiť a vypisovať ručne. Ak nemáte možnosť vyplniť tlačivo cez EduPage, žiak donesie vyplnené, vytlačené a podpísané tlačivo 5. 9. 2022 do školy a odovzdá ho triednemu učiteľovi. Potvrdenie o bezpríznakovosti (odovzdané cez EduPage) prosíme vyplniť 4. 9. 2022 alebo 5. 9. 2022 do 7:30 hod. (nevypĺňať pred 4. 9. 2022). Ďakujeme.
     • 5. 9. 2022 obed nie je pre žiakov zabezpečený a ŠKD nie je v prevádzke.
     • Cez EduPage sme spustili prihlasovanie do ŠKD a na stravovanie v školskej jedálni, aby sme vedeli, ktorým žiakom máme 5. 9. 2022 odovzdať záväzné prihlášky.

      6. 9. 2022

     • Budova školy sa bude otvárať o 7:30 hod.
     • Žiaci 1. ročníka budú mať 3 vyučovacie hodiny – do 10.30 hod.
     • Žiaci 2. – 9. ročníka budú mať 4 vyučovacie hodiny (do 11:25 hod.).
     • Pokyny na ďalšie dni dostanú žiaci od triedneho učiteľa.

      Školský klub detí je v prevádzke od 6. 9. 2022.

     • Z ŠKD si rodič dieťa vyzdvihne zazvonením na zvonček pri bočnom vchode (oproti triede ŠKD).


     • Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.
     • Žiaci pri nástupe do školy nemusia byť otestované. Testovanie sa uskutočňuje ak má žiak príznaky. V prípade, že žiak má pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, škole a žiak ostáva doma. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom. Žiaci po skončení izolácie v škole môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.

     V prípade otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na e-mail obycezs@gmail.com.


     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf​​​​​​​

   • Slovenskô ako maľované
    • Slovenskô ako maľované

    • Milí rodičia, žiaci, kamaráti, známi!

     Ďakujeme veľmi pekne za každý jeden hlas, ktorý ste venovali našej škole. Výpočtovú techniku od Lidla sa nám nepodarilo vyhrať.

     Spoločnosť Lidl nám poslala tri knihy Slovenskô ako maľované. Ak by ste doma mali navyše nálepky, ktoré nevyužijete, budeme vďační, keď nám ich podarujete.

     ĎAKUJEME!

   • Čo šepká les
    • Čo šepká les

    • Naši žiaci 5. ročníka Erik Ivanička, Maximilián Ivanič, Timotej Pavelka a Matúš Solčiansky sa zúčastnili 21.6. 2022  súťaže ČO ŠEPKÁ LES.Táto súťaž  má už desaťročnú tradíciu, ale naša škola sa zapojila prvýkrát.. Súťaž bola v prekrásnom prostredí kaštieľa vo Svätom. Antone. Už pri registrácii dostali tričká a šiltovky s logom súťaže. 

     Chlapci súťažili  v desiatich disciplínach:

     - poznávanie plemien poľovných psov

     - poznávanie zvierat, vtákov a plazov

     - stromy, listy a plody

     - stopy zvierat

     - počúvanie a určovanie zvukov zvierat

     - sadenie stromčekov

     - zhotovenie vtáčej búdky

     - poznávanie Štiavnických vrchov.

     Po absolvovaní všetkých úloh ich čakal výborný poľovnícky guláš a za úspešné zvládnutie súťaže dostali pamätný list a tašku s darčekmi. Chlapci si tento deň veľmi užili, získali množstvo krásnych zážitkov a nových vedomostí a už teraz sa tešia na budúci 11. ročník súťaže. Za pomoc s prípravou patrí poďakovanie p. Kataríne Garajovej. 

   • Rozlúčková slávnosť a koncoročný výlet deviatakov
    • Rozlúčková slávnosť a koncoročný výlet deviatakov

    • V piatok 3. 6. 2022 sa naši deviataci počas rozlúčkového večierka stretli s vyučujúcimi, ktorí ich sprevádzali na ceste za vzdelaním. Slovami vďačnosti počas príhovoru, spoločným tancom, krátkym videom zostaveným z fotografií a videí z minulých rokov, rozhovormi o veselých spomienkach, ktoré zažili počas navštevovania ZŠ, pri chutnom jedle a vynikajúcej torte, sme si užili jedinečné chvíle.

     Po tejto milej udalosti sa v utorok a stredu 7. a 8. 6. 2022 vydali na svoj posledný spoločný výlet do Vyhní. Ubytovali sa v útulnom penzióne Kolkáreň, v ktorom si – ako signalizuje jeho pomenovanie – zahrali kolky takým spôsobom, aký používali obyvatelia obce v tomto zariadení už od roku 1959. Spravili si prehliadku dediny počas nenáročnej vychádzky, na miestnom ihrisku si pochutili na dobrotách pri opekačke, vybláznili sa v bazénoch hotela Sitno, osviežili sa miešanými ovocnými a mliečnymi nápojmi v reštaurácii Thermal, nasýtili sa pizzou v Taverne No. 1, smiali sa počas večera plného zábavy. Na spiatočnej ceste si pomaškrtili na zmrzline z Novej Bane a záverečné kilometre mali obohatené vtipným cestopisným výkladom o prírodných a kultúrnych pozoruhodnostiach v okolí trasy smerujúcej do Obýc.

     Sme radi, že sme s deviatakmi strávili mnoho humorných príhod a do ďalšieho štúdia im želáme čo najviac úspechov.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Základnej školy, Školská 289, Obyce oznamuje, že udeľuje žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 289, Obyce dňa 15. júna 2022 riaditeľské voľno z dôvodu zapojenia všetkých vyučujúcich do protestného zhromaždenia.

   • Deň rodiny a Deň detí
    • Deň rodiny a Deň detí

    • V dňoch 31. 5. a 1. 6. 2022 sme v našej škole športovali. Zapojili sme sa a zorganizovali oslavy Olympijského dňa pre všetkých žiakov a rodičov našej školy. Na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú POHYB, VZDELÁVANIE a POZNÁVANIE sme súťažili v rôznych športových a zábavných disciplínach. Počas Dňa rodiny sme zapojili rodičov, súrodencov, starých rodičov, ale aj susedov a počas olympijského dňa detí sme spojili sily v zmiešaných družstvách žiakov z rôznych ročníkov našej školy. Počasie nám prialo, a preto sme podávali svoje najlepšie výkony. Tri najlepšie družstvá boli ocenené medailami a športovými vakmi od Slovenského olympijského výboru a všetky deti boli ocenené sladkou odmenou a športovou fľašou od rodičovského združenia. 

     V roku 2022 pridal Medzinárodný olympijský výbor k tradičným trom pilierom aj štvrtý „SPOLOČNE PRE LEPŠÍ SVET“. Ten má byť každý rok venovaný jednej téme. V roku 2022 je touto témou MIER.

     #OlympicDay #MoveForPeace

   • Súťaž "Maľované Slovensko"
    • Súťaž "Maľované Slovensko"

    • Milí rodičia, žiaci, kamaráti, známi!

     Pomôžte našej škole ZŠ Obyce vyhrať výpočtovú techniku od Lidla.
     Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 15 000 eur. Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke https://malovaneslovensko.lidl.sk/
     Ďakujeme za každý hlas!
     Kód, ktorý bude v balíčku, zaregistrujte na stránke alebo nám ich môžete doniesť do školy, vhodiť do poštovej schránky na budove školy, príp. poslať odfotený cez správu alebo e-mailom a my ho zaregistrujeme.

     ĎAKUJEME!

    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľ Základnej školy, Školská 289, Obyce oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje  žiakom 6. – 9. ročníka Základnej školy, Školská 289, Obyce dňa 18. mája 2022 riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania 5. 

     Žiaci 1. – 4. ročníka budú mať vyučovanie do 11:25 hod.

                                                                                                                            Mgr. Jozef Horváth, riaditeľ školy

   • Čerstvé hlavičky
    • Čerstvé hlavičky

    • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

     čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

     Už dnes začína hlasovanie v projekte Čerstvé hlavičky od Kauflandu.

     Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu. Hlasovať môžete raz denne.

     Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2022/2023.

     Hlasovanie prebieha od 28. apríla do 1. júna 2022 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

     Ďakujeme za každý hlas, ktorým podporíte dodávku vitamínov pre našich žiakov.

   • Slávik Slovenska 2022
    • Slávik Slovenska 2022

    • Dňa 10. mája 2022 sa v koncertnej sále v ZUŠ v Zlatých Moravciach konal jubilejný 30. ročník súťaže v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriach. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. - 3. ročníka, v druhej  žiaci 4. - 6. ročníka a v tretej žiaci 7. - 9. ročníka. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali: Lilien Elizabeth Zacharová z 1. ročníka a Adrián Minár, žiak 5. ročníka. Na hudobnom nástroji ich doprevádzal žiak 8.  ročníka - Alex Petrovič. Súťažiaci svojím speváckym výkonom reprezentovali nielen našu školu, obec, ale predovšetkým dokázali, že majú vzťah k ľudovým piesňam.

     Ďakujeme im za odprezentovaný výkon v okresnom kole. 

   • Minifutbal žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl
    • Minifutbal žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl

    • Dňa 29. apríla 2022 sa na ihrisku ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach konal turnaj 23. ročníka McDonald‘s Cup 2021/2022 v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky 2. a 3. ročníka. Z 2. ročníka Jakub Fides, Sebastián Gregor, Tamara Ondrejmišková. Z 3. ročníka Martin Garaj, Michael Minár, Amália Minárová, Nela Minárová a Andreas Šurda. Svoje futbalové schopnosti a zručnosti si naše družstvo zmeralo v skupine so žiakmi a žiačkami ZŠ Mojmírova v Zlatých Moravciach, ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach a ZŠ Tesárske Mlyňany. Aj napriek vynaloženému úsiliu, odhodlaniu, sa našim žiakom nepodarilo postúpiť.

     Našim malým futbalistom ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Deň narcisov
    • Deň narcisov

    • Narcis je kvietok jari, symbol nádeje. 28. apríl sa niesol v znamení tohto malého kvietku nádeje s obrovskou silou. V tento deň sa konala finančná zbierka Ligy proti rakovine "Deň narcisov".

     Aj naša škola sa zapojila do tejto zbierky. Žiaci, pedagógovia, zamestnanci školy mohli dobrovoľným príspevkom podporiť Ligu proti rakovine, pripnúť si narcis a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

     Žiačky 9. ročníka s pani učiteľkou vyšli aj do ulíc obce, kde do zbierky prispeli mnohí obyvatelia Obýc, a tak podporili ušľachtilú myšlienku.

     Spoločne sa podarilo vyzbierať 491,30 €, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti rakovine.

     Veľká vďaka patrí VÁM, ktorí ste prispeli, a tak sa rozhodli pomôcť.

   • Čo vieš o hviezdach?
    • Čo vieš o hviezdach?

    • Streda 27. apríla patrila mladým astronómom. Po dvoch rokoch, kedy sa vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach“ konala on-line formou, sa mladí nadšenci astronómie stretli v Nitre v Krajskom osvetovom stredisku, aby si preverili svoje vedomosti z oblastí všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov či využitia kozmonautických prostriedkov v astronómii. Riešitelia mali stanovený časový limit, kedy sa museli popasovať s úlohami z rôznych oblastí astronómie - test z histórie astronómie, hviezdna mapa, príklady z astronómie a ústne kolo. Naša žiačka Liliana Gašparíková súťažila v II. kategórii určenej pre 7. – 9. ročník. V okresnom kole sa umiestnila na 1. mieste a v krajskom kole sa stala úspešnou riešiteľkou. Blahoželáme a tešíme sa z úspechu.   

        

    • HVIEZDY NÁS SPÁJAJÚ - ASTRONÓMIA BEZ HRANÍC

    • Dňa 20.apríla 2022 sa 5 žiakov siedmeho ročníka - L.Gašparíková, Z.Garajová, L.Kováčová, A.Minár a   A.Minárová - zúčastnilo semifinále medzinárodnej vedomostnej astronomickej súťaže, konanej v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Súťažiaci museli vyriešiť testy týkajúce sa histórie astronómie, teoretické i praktické úlohy. Na záver si mohli prezrieť priestory hvezdárne a planetárium.

     • Tretie miesto v celoslovenskom kole Woca Bee

      Po úžasnom výkone v krajskom kole, kde všetky naše triedy 7.,8. a 9. ročníka postúpili do celoslovenského kola, sme sa v dňoch 22. a 23. novembra snažli zo všetkých síl bojovať o prvé priečky. A podarilo sa! Žiaci 8.triedy si vybojovali úžasné tretie miesto v celoslovenskom finále Woca Bee a vyhrali pre našu školu príspevok na modernizáciu v hodnote 1000 Eur. Ich denný priemer woca pointov predstavoval úžasných 10 331 bodov. Žiaci 9.triedy sa umiestnili na 4.mieste a žiaci 7.triedy na 8. mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 2930 tried z celého Slovenska,a preto nás veľmi teší toto víťazstvo. Náš boj ale nekončí. Keďže sme sa umiestnili v top 3 na Slovensku, v dňoch 28. a 29.11. nás čaka medzinárodné finále, kde si svoje sily zmeriame so žiakmi z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Chorvátsko, Španielsko a Francúzsko. Držíme našim žiakom palce a srdečne im gratulujeme

     • Technická olympiáda

      Okresné kolo

      Dňa 23. 11. 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola technickej olympiády na Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach. Zo školského kola postúpili úspešní riešitelia: Adrian Minár z 9. ročníka, Patrik Kliský z 8. ročníka a Adrián Minár zo 7. ročníka. Teoretický test dal zabrať všetkým zúčastneným. V praktickej časti sa žiaci popasovali s výrobou strúhadla na ceruzky v kategórii B a v kategórii A pracovali aj s k kovom a vyrábali špachtľu. Nepodarilo sa nám umiestniť na popredných miestach, ale získali sme nové skúsenosti a rozšírili si obzory. Ďakujeme chlapcom za reprezentáciu školy.

     • Bubnovačka

      Aby bolo deti lepšie. Ticho deti pred násilím neochráni!

      ABY BOLO DETI POČUŤ, DNES BUBNUJEME!" znelo chodbami našej školy v pondelok 20. 11. 2023. Zapojili sme sa do česko - slovenskej akcie s názvom Bubnovačka. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Bubnovaním sme upozornili na to, že hlas detí je dôležitý. Žiaci bubnovali na všetkom možnom. Priniesli si hrnce, plechovky, varechy, plastové fľaše, termosky, plastové vedierka....

     • Bubnovačka

      "Bubnovačka – aby deti bolo lepšie počuť!“. Z podujatia realizovaného v Nitre v roku 2014 sa rokmi zmenilo už na celoslovenské, od roku 2021 sa do kampane pripojili aj inštitúcie z ČIech. Hlavnou myšlienkou podujatia je upozorniť na potrebu ochrany detí pred násilím, na práva detí a na dôležitosť vypočutia ich hlasu.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje