• Exkurzia - Martin
     • Exkurzia - Martin

     • Dňa 4. 10. 2023 sa 54 žiakov 2. stupňa  so svojimi triednymi učiteľkami vydalo na cestu do Martina. Prezreli si expozície Múzea Andreja Kmeťa a výstavu pod názvom Svet detskej fantázie, v ktorej boli zaujímavo prepojené ilustrácie Tomáša Dobríka a zberateľa hračiek z Kinder vajíčok Ľuboša Richtárecha. Následne sme sa presunuli do Národného cintorína, kde žiaci v skupinách riešili rébusy, týkajúce sa významných osobností, ktorých pozostatky sú uložené na tomto pietnom mieste. Poslednou zastávkou bol skanzen Jahodnícke háje, kde žiaci spoznali život ľudí z oblastí Orava, Kysuce, Liptov a Turiec v 19. a na začiatku 20. stor. Mali možnosť vyskúšať si, ako sa vyrábal ľanový olej, dozvedeli sa, ako voľakedy fungovala škola, prezreli si starobylý drevený kostolík a ďalšie objekty ľudovej architektúry. Domov sa všetci vracali v dobrej nálade s množstvom pekných zážitkov a nových informácií.

    • Svetový deň zvierat
     • Svetový deň zvierat

     • Okolo nás žije veľa druhov zvierat a mnohým hrozí vyhynutie. 4. október bol vyhlásený za Svetový deň zvierat, aby sa upozornilo na ich ohrozenie a potrebu ich ochrany.

      V našej škole sme pri tejto príležitosti zorganizovali výstavu domácich zvierat. Naši mladí chovatelia  ich priniesli do školy a svojim spolužiakom porozprávali, ako sa o svoje zvieratká starajú, čím ich kŕmia a čo všetko k chovu potrebujú. Zvieratká si prišli pozrieť aj deti z MŠ.

      Veríme, že z týchto detí vyrastú mladí zodpovední ľudia, ktorí sa k prírode a jej obyvateľom budú správať ohľaduplne a s rešpektom.

     • Európsky týždeň športu

     • BeActive 25.9.2023 - 29.9.2023

      Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európe. Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, štátne a verejné orgány a súkromný sektor.

      Hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“ – činorodosť, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Zapojiť sa môžeš aj ty a každý deň. Stačí si zacvičiť a rozhýbať sa!

      Naša škola sa zapojila aj tento rok, a to hlavne v poobedňajších hodinách rôznymi pohybovými aktivitami. Učitelia, zamestnanci školy, žiaci, rodičia, súrodenci si mohli zacvičiť rôzne skupinové cvičenia, vyskúšať rozličné dráhy zručnosti a zahrať prehadzovanú či futbal. Počasie nám prialo, a preto sme si týždeň plný pohybu užili naplno a s úsmevom. 

    • Plenárne rodičovské združenie
     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 19. septembra 2023 o 16.00 hod. v ZŠ Obyce. Po plenárnom RZ sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

      Účasť rodičov je nutná.

     • Krúžková činnosť v šk. r. 2023/2024

     • Vážení rodičia,

      dnes Vám donesú Vaše deti zo školy Vzdelávacie poukazy, ktoré môžete použiť na ich zapojenie sa do krúžkov školy. Vďaka vzdelávaciemu poukazu je pre dieťa krúžok zdarma. Dieťa do krúžku prihlásite odovzdaním podpísaného vzdelávacieho poukazu, ktorý odovzdáte v škole do 21. septembra 2023. 

    • Výstava v Topoľčiankach - T. G. Masaryk
     • Výstava v Topoľčiankach - T. G. Masaryk

     • Dňa 8. septembra 2023 žiaci druhého stupňa spojili turistiku v rámci účelového cvičenia so spoznávaním histórie prostredníctvom výstavy Letné sídlo prezidentov - Masaryk a Topoľčianky. Mali tak jedinečnú šancu vidieť vzácne exponáty spojené s prvým československým prezidentom T. G. Masarykom a zároveň si prezrieť kaštieľ v Topoľčiankach aj zvnútra.

    • Činnosť jazdnej polície – ukážka služobnej hipológie
     • Činnosť jazdnej polície – ukážka služobnej hipológie

     • Dňa 7. 9. 2023 nás v škole potešila prítomnosť majestátnych, rýchlych a vytrvalých zvierat. Policajti predviedli, akým spôsobom vykonávajú výcvik služobných koní. Tie sa po ňom používajú v náročných terénoch či zložitých situáciách. Hoci sú kone plaché, zvládli klusať s prekrytými očami, prekonať horiacu či dymiacu prekážku, nezľakli sa pri zvuku z dymovnice, prešli zátarasami tvorenými sudmi... Na konci ukážky práce s koňmi ich mohli odvážlivci pohladiť i odfotografovať sa s nimi.

    • Koncoročný výlet piatakov a siedmakov do Bratislavy
     • Koncoročný výlet piatakov a siedmakov do Bratislavy

     • Fotografia s motocyklovým pretekárom Martinom Vaculíkom, prehliadka moderných vitrín plných dresov úspešných olympionikov a nimi zapožičaných medailí – taký bol začiatok školského výletu, ktorý 27. 6. 2023 absolvovali žiaci piateho a siedmeho ročníka. V olympijskom múzeu pokračovali hrou, v ktorej pomocou riešenia úloh cez QR kódy získavali body. Za ne boli odmenení kartičkou, vďaka ktorej im boli sprístupnené dva trenažéry – bicyklový a lyžiarsky. Na oboch si usilovne zašportovali. Keďže vydali zo seba dostatok energie, doplnili si ju výdatným obedom. Ďalej ich čakala interaktívna výstava s názvom Lovci znakov v Bibiane – Medzinárodnom dome umenia pre deti. Vzájomne si odosielali správy morseovkou, na obrovskom písacom stroji skúsili spraviť čo najmenej chýb v odpisovanom texte, hádali príslovia, filmy a piesne zobrazené pomocou emotikonov, odstraňovali zo steny zbytočne veľké množstvo graffitov a nápisov, snažili sa poraziť tlačiarenského škriatka správne uloženými písmenami zrkadlovým spôsobom, hádali slová v obesencovi, rozlúštili znaky rúnového písma... Aktivity ich natoľko zaujali, že im animátori na výstave poskytli viac času, než bolo plánované. Nakoniec ich potešila chuť zmrzliny a krátky rozchod v centre Eurovea a spokojní, nadšení sa vrátili v podvečerných hodinách domov.

    • Koncoročný výlet - 1. stupeň
     • Koncoročný výlet - 1. stupeň

     • 27. júna 2023 sa žiaci 1. - 4. ročníka so svojimi pani učiteľkami vybrali na dobrodružný výlet do Vydrovskej doliny. Spoločne sa vybrali do Čierneho Balogu, kde ich čakala nezabudnuteľná jazda historickou lesnou železnicou z Čierneho Balogu do stanice Vydrovo. Tu na nich už nedočkavo čakali animátorky, ktoré mali pre deti pripravený program. Mladšie deti spoznávali dobrodružstvá zlatokopov pri hľadaní pokladu. Spolu sa naučili ryžovať zlato tradičnými zlatokopeckými panvicami. Každý zlatokop si vyryžované zlato odniesol domov. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v troch disciplínach - hod drevom - zatĺkanie klincov - presun na chodúľoch. Po zvládnutí všetkých disciplín a zakúpení suvenírov sa žiaci s pani učiteľkami vybrali odkrývať tajomstvá prírody po náučnom chodníku. Výlet vo Vydrovskej doline bol plný pohybu na čerstvom vzduchu, vytvárania pozitívneho vzťahu k prírode.

    • Koncoročný výlet žiakov 6. a 8. ročníka do Košíc
     • Koncoročný výlet žiakov 6. a 8. ročníka do Košíc

     • Dňa 22. júna 2023 sa 22 žiakov 6. a 8. roč. so svojimi triednymi učiteľkami vydalo na dvojdňový výlet do Košíc,  metropoly východného Slovenska. Na výlet sme sa vybrali vlakom. Keďže väčšina z nich cestovala vlakom po prvýkrát, cestu si náležite užila. V Košiciach ich po príchode čakal výborný obed v centre mesta a následne návšteva ZOO a Dinoparku. Po večeri mali žiaci zabezpečenú prehliadku mesta so sprievodcom, počas ktorej sa dozvedeli mnoho z histórie mesta. Ďalší deň sme odštarovali prehliadkou Technického múzea v Košiciach, kde si žiaci mohli prezrieť "baňu", ambulanciu prvého zubára z Košíc, dozvedeli sa mnoho o vývoji metalurgie na Slovensku, mohli obdivovať rôzne vynálezy a pozreli si film o šifrovacom stroji Enigma.  Následne  sa presunuli do Dómu sv. Alžbety a prezreli si mesto aj z výšky, keď zdolali Urbanovu vežu. Pokračovali prehliadkou archeologického "podzemia". Na cestu domov sa posilnili opäť výborným obedom a domov dorazili unavení ale plní zážitkov.

    • Robin Hood
     • Robin Hood

     • Dňa 15. 6. 2023 sa žiaci 1. - 5. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v DAB v Nitre. Ako aktívni diváci v hľadisku sledovali príbeh hrdinu zo Sherwoodskeho lesa, ktorý zachránil poddaných od zákerného šerifa z Nothinghamu a získal srdce lady Marianny. Páčili sa im priestory divadelnej kultúrnej inštitúcie, zdvíhajúce sa plochy javiska, posuvné kulisy, humor hercov i sprievodná hudba so spevom. Po kultúrnom zážitku si pochutili na vynikajúcej zmrzline a vrátili sa spokojní domov. 

    • 60. výročie otvorenia novej budovy školy
     • 60. výročie otvorenia novej budovy školy

     • Devätnáste májové popoludnie patrilo v tomto školskom roku hosťom, ktorí do Obýc zavítali pri príležitosti osláv 60. výročia otvorenia novej budovy školy. Udalosť sa začala slávnostnou svätou omšou v miestnom chráme, počas ktorej pán dekan Mgr. Jozef Vlasák povzbudil prítomných láskavými slovami a lahodným spevom sprevádzal školský spevokol. Pokračovalo sa programom v škole. Najskôr boli návštevníci privítaní prejavom deviatakov. Nasledovali krátke vystúpenia žiakov. Nakoniec sa zúčastneným prihovoril pán riaditeľ Mgr. Jozef Horváth. Predstavil aj nové logo školy, ktorého autorkou je naša šikovná žiačka Anetta Šabová. Pokračovalo sa prehliadkou školy. Absolventi i bývalí pedagógovia si prezreli zmodernizované priestory, v ktorých sa dnešní žiaci chystajú na svoj vstup do sveta dospelých. V učebniach na nich čakalo drobné pohostenie, pripravené rodičmi našich školákov. Rozvoj našej školy bolo možné podporiť aj zakúpením reklamných predmetov. Vyjadrujeme vďaku všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom k príjemnému priebehu týchto osláv prispeli. Sme radi, že sa tu stretli známi, ktorí si mohli zaspomínať na svoje školské časy a vzájomne sa potešili v priateľskej atmosfére.  

    • Tvorba z odpadu - vyhodnotenie
     • Tvorba z odpadu - vyhodnotenie

     • Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá nepotrebné či nechcené. Ale to, čo je pre iných odpad, sa naši žiaci snažili využiť pri výrobe rôznych ozdôb a hračiek. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov, ktorí vytvorili z odpadového materiálu krásne umelecké diela.

      Vyhodnotenie: 1. m. K. Hlavatá a A. Solárová (7. r.), 2. m. Kristián Mikuš (6. r.), 3. m.  Patrik Horváth (1. r.), 4. m. Hana Rubaninská (5. r.) a 5. m. Radoslav Halás (4. r.).

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • 9. februára 2023 žiačky 8. a 9. roč. Liliana Gašparíková, Adela Minárová, Kaila Sukeníková riešili úlohy školského kola Chemickej olympiády. Aby mohli riešiť školské kolo, museli najskôr zvládnuť teoretickú a praktickú časť študijného kola. Liliana Gašparíková a Kaila Sukeníková splnili podmienky na postup do okresného kola.

      OK CHO sa uskutočnilo 30. marca 2023 v Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Liliana Gašparíková sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola – umiestnila sa na        1. mieste.

      Postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. apríla 2023 v Spojenej škole, Slančíkovej 2 v Nitre. Svoje vedomosti a zručnosti využila pri riešení teoretických a praktických úloh. V silnej konkurencii žiakov, prevažne žiakov deviateho ročníka z celého nitrianskeho kraja, sa naša žiačka 8. ročníka Liliana umiestnila na krásnom 11. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

    • English Star
     • English Star

     • Dňa 27. 4. 2023 sa 12 žiakov našej školy zúčastnilo celoslovenskej súťaže English Star. Táto súťaž je zameraná na preverovanie vedomostí žiakov jednotlivých ročníkov v použití anglického jazyka. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Všetci naši žiaci dosiahli v súťaži vynikajúce výsledky. Žiak Filip Fides z 3. ročníka získal ako jediný z našej školy výborných 100 percent. Všetkým súťažiacim úprimne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.

      Súťažiaci:

      3. roč. Filip Fides, Tamara Ondrejmišková, Filip Minár

      4. roč. Teodor Filipčík, Radoslav Halás

      5. roč. Richard Krajmer

      6. roč. Laura Halásová, Timotej Drienovský

      7. roč. Zara Drexlerová, Patrik Kliský, Veronika Minárová, Adam Minár

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Dňa 27. apríla 2023 sa v našej ZŠ uskutočnilo školské kolo v speve ľudových piesní - Slávik Slovenska. Súťažilo 12 žiakov v troch kategóriach. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. - 3. ročníka: Ema Lieskovská a Matej Mihalička - 1. roč., Sofia Benčeková, Lilien Elizabeth Zacharová - 2. roč.,  Filip Fides, Tamara Ondrejmišková, Viktória Šurdová - 3. roč.. V druhej kategórii  súťažili žiaci 4. a 6. ročníka: Martin Garaj, Dorota Kukučková - 4. roč., Viktória Benčeková - 6. roč. a v tretej kategórii súťažili  Veronika Minárová - 7. roč. a Zuzana Garajová - 8. roč. Svojím kultivovaným prejavom sa snažili intonačne, melodicky aj rytmicky správne zaspievať ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska. Štvorčlenná porota vyhodnotila spevácke výkony súťažiacich nasledovne:

      I. kat.   1. miesto - Ema Lieskovská (1. roč.)

                  2. miesto -  Lilien Elizabeth Zacharová ( 2. roč.)

                  3. miesto - Sofia Benčeková (2. roč.)

      II. kat.  1. miesto -   Dorota Kukučková (4. roč.)

                  2. miesto -  Viktória Benčeková (6. roč.)

                  3. miesto -  Martin Garaj  (4. roč.)

      III. kat. 1. miesto -   Zuzana Garajová (8. roč.)

                  2. miesto - Veronika Minárová (7. roč.)

      Všetkým zúčastneným súťažiacim blahoželáme.

      Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v jednotlivých kategóriach na 1. miestach sa zúčastnili 12. mája 2023  v Zlatých Moravciach , kde sa konal 31. ročník OK - Slávik Slovenska. Našu školu v speve ľudových piesní reprezentovali Ema Lieskovská - 1. roč., Dorota Kukučková - 4. roč., Zuzana Garajová - 8. roč. a na hudobnom nástroji ich doprevádzala žiačka 8. roč. Adela Minárová. Hoci súťažiace podali naozaj skvelý spevácky výkon, nepodarilo sa im získať žiadne umiestnenie. 

      Blahoželáme.

     • Regionálne lesnícke dni

     • V utorok 25. apríla 2023 sa konal v blízkych Topoľčiankach 1. ročník Regionálnych lesníckych dní. Zamestnanci štátneho podniku Lesy SR nachystali v parku pútavé spoznávanie lesa pre žiakov základných škôl. Ich cieľom bolo vzdelávať deti hravou formou pomocou názorných ukážok aj demonštračných predmetov. Účastníkmi boli aj naši školáci, ktorým bol les predstavený pomocou aktivít na pripravených trinástich stanovištiach. Dozvedeli sa, ako funguje les, ako nezanedbať starostlivosť o lesné ekosystémy. Zoznámili sa so sokoliarstvom i s chovom poľovníckych psov. Získali informácie o živote včiel i práci včelára. Oboznamovali sa s činnosťami, ktoré vykonávajú lesníci. Skúšali identifikovať stopy lesných zvierat. Absolvovali vedomostný test a videli mnoho iných zaujímavostí. Žiaci si toto pestré dopoludnie užili a tešia sa na ďalšie lesnícke dni v budúcom roku.

     • Čerstvé hlavičky

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Čerstvé hlavičky od Kauflandu. Prosíme, pomôžte nám vyhrať.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu. Hlasovať môžete raz denne.

      Každý hlas sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2023/2024.

      Hlasovanie prebieha od 20. apríla do 31. mája 2023 na stránke www.cerstvehlavicky.sk.

      Ďakujeme za každý hlas, ktorým podporíte dodávku vitamínov pre našich žiakov.

  • Kontakty

   • Základná škola, Školská 289, Obyce
   • Základná škola - 037 633 22 04 Školská jedáleň (odhlasovanie stravy) - 0915/330198 Fax: 037 633 21 66
   • Školská 289 95195 Obyce Slovakia
   • IČO 37865137
   • DIČ 2021650213
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje