Novinky Fotoalbum Známky Pre rodičov Elektronická prihláška Jedálny lístok Školská jedáleň Kontakt
Navigácia
Projekt - Asistent učiteľa Krok za krokom s počítačom 2009 Rozvíjam svoj talent 2009 Jazyky nás bavia 2009 Letné športové hry 2009 Zelená telocvičňa 2009 Modernizácia vzdelávacieho procesu 2009 - 2013 DVUI - Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky 2009 - 2010 Planéta vedomostí 2010 Zelené oázy 2010 Modernizácia pedagogického procesu 2010 Divadlo očami detí 2010 Región pod lupou 2010 Detská prázdninová univerzita Obyce 2010 Jazykové laboratórium 2010 Krásy nášho regiónu 2011 Školské ihrisko 2011 Zelená telocvičňa 2011 Zdravie v školách 2011 U nás taká obyčaj 2011 Zelená oáza 2011 Dedičstvo regiónov 2011 Čítame pre radosť 2012 Školy pre budúcnosť 2011 Hráme sa na povolania 2012 Tvoríme zdravú krajinu 2012 Spája nás šport 2012 Energia pre krajinu 2012 Rozhýbme rodiny - Sppoločne 2012 Tajomstvá labáku 2012/2013 S financiami rozumne 2012/2013 Bezpečne na cestách 2013 Cesta a ja 2013 Finančná gramotnosť 2012/2013 NSK - 2013 Dopravná škola 2013 - NKN Daj preč počítač a zober knihu! 2013 Objavujme tajomstvá vody 2013 NSK - 2014

Projekty

Projekt - Asistent učiteľa

Podarilo sa nám získať nenávratný finančný príspevok pre vytvorenie pracovného miesta Asistent učiteľa na 3 roky.

Názov projektu: Asistent učiteľa

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Doba realizácie projektu: od júna 2018 do mája 2021

 

                    Tento projekt je podporený z ESF.                    

                               Európska únia